De två kompenserande nedfallandena

De två kompenserande nedfallandena

Dessa nedfallanden (sujūd) görs för att kompensera ett förbiseende av något i bönen.

När kan de utföras?

De två kompenserande nedfallandena kan genomföras i följande fall:

  1. Om man oavsiktligt upprepar något moment en gång för mycket, oavsett om det rör sig om ståendet, nedfallandet, bugandet eller sittandet, måste man utföra de två kompenserande nedfallandena i slutet av bönen.
  2. Om man oavsiktligt utelämnar någon av bönens pelare (arkān) måste man genomföra den utelämnade pelaren och sedan göra de två kompenserande nedfallandena i slutet av bönen.
  3. Om man oavsiktligt utelämnar någon av bönens föreskrivna delar (wājibāt) måste man i slutet av bönen göra de två kompenserande nedfallandena.
  4. Om man blir osäker på hur många böneenheter (sujūd) man har gjort ska man för att vara på den säkra sidan utgå från att man har utelämnat någon och därför i slutet av bönen göra de båda kompenserande nedfallandena.

Hur utför man de två kompenserande nedfallandena? Man utför dem på exakt samma sätt som är normalt i bönen, dvs. två nedfallanden (sujūd) med sittande emellan.

När utför man de två kompenserande nedfallandena? De kan utföras:

  • Efter den sista taŝahhud och innan den avslutande hälsningen (taslīm). Gör då de båda kompenserande nedfallandena och avsluta sedan bönen som vanligt med taslīm.
  • Efter den avslutande hälsningen (taslīm). Gör då de båda kompenserande nedfallandena och gör sedan taslīm igen.