De uiteindelijke doelen van hajj

De uiteindelijke doelen van hajj

Hajj heeft talrijke doelen. Nadat de pelgrims instructies hebben gekregen met betrekking tot het offerdier dat ze gaan slachten om zo de nabijheid van Allah te zoeken, stelt Allah I: “Noch hun vlees, noch hun bloed bereikt Allah, alleen hun vroomheid bereikt Hem.” (Soera al Hajj 22:37) De Profeet r heeft in dit verband ook gezegd: “Rond de Ka’ba gaan, rennen tussen de heuvels van As Safaa en Al Marwah en het stenigen van de pilaren, zijn enkel bedoeld ter gedenking van Allah.” (Sunan Abu Dawud: 1888)

Deze doelen omvatten het volgende:

  1. Een manifestatie van totale overgave aan en nederigheid voor Allah

Dit wordt gerealiseerd wanneer de pelgrims alle vormen van luxe en versiering verzaken en eenvoudige, ongestikte gewaden dragen voordat zij aan de voorwaarden voor rituele zuiverheid voldoen (ihraam). Hiermee tonen zij hun behoefte aan hun Heer en hun volledige afhankelijkheid van Hem. Ze ontdoen zich van alle wereldse zorgen en bezigheden die hen zouden kunnen afleiden van het tonen van volledige toewijding aan Hem en verzoeken zo met zekerheid Zijn genade en vergiffenis. Deze manifestatie van volledige overgave wordt des te levendiger op de Dag van ‘Arafah, wanneer zij voor hun Heer staan in een staat van ontzag en verering, Hem dankend voor Zijn ontelbare zegeningen en Zijn vergiffenis zoekend voor hun vergissingen en tekortkomingen.

  1. Een manifestatie van dankbaarheid aan Allah

Dankbaarheid wordt getoond aan Allah voor het verrichten van de hajj, want zowel geld als gezondheid zijn geschonken door Allah ﷻ en worden beschouwd als de grootste wereldse gunsten die Allah aan de mens heeft geschonken. Wanneer een moslim de hajj verricht, toont hij feitelijk zijn dankbaarheid aan Allah voor deze twee grote zegeningen door zware fysieke ontberingen te ondergaan en door zijn geld uit te geven met als doel de nabijheid van Allah te zoeken, in totale gehoorzaamheid aan Hem. Het tonen van dankbaarheid is een plicht die niet alleen vastgesteld en bevestigd wordt door het verstand maar die ook voorgeschreven wordt door de goddelijke wet.

  1. Een heilzame manifestatie van de universaliteit van islam

Moslims komen uit alle windstreken van de wereld tezamen in het heilige land om gehoor te geven aan de oproep van Allah. Ze leren elkaar kennen en zetten de barrières van ras, kleur, taal of sociale klasse aan de kant in deze broederschap van geloof die alle moslims verenigt in de grootste, jaarlijkse bijeenkomst van mensen. Ze helpen elkaar om deugdelijkheid te bevorderen en het bewustzijn van Allah te vergroten.

  1. Het is een herinnering aan de Dag des Oordeels

Hajj herinnert degenen die het verrichten aan de Dag des Oordeels, wanneer alle mensen op gelijke wijze voor Allah zullen staan voor hun uiteindelijke oordeel. Nadat de moslims in een staat van rituele zuiverheid zijn getreden (ihraam), door hun normale kleding te vervangen door eenvoudige gewaden, en zij hun gereedheid laten horen om Allah te dienen, gaan de pelgrims op de vlakte van ‘Arafah staan. Wanneer ze daar de ontelbare menigten van pelgrims zien, allen gekleed in wat lijkt op een doodskleed, zal het hen de ogen openen over wat er door hen heen zal gaan na de dood en zal het hen aanmoedigen om zich harder in te spannen ter voorbereiding op het hiernamaals.

  1. Het is een manifestatie van de ware aanbidding van niemand dan Allah

Dit wordt gerealiseerd door het uitspreken van de talbiya: Labbeyk-Allahoema labbeyk, labbeyka laa sharieka laka labbeyk, innal hamda wan ni’mata laka wal moelk, laa sharieka lak. (Hier ben ik, tot Uw dienst, O Allah, hier ben ik, tot Uw dienst. Hier ben ik, tot Uw dienst. U heeft geen deelgenoten, hier ben ik, tot Uw dienst. Waarlijk, alle lofprijzingen, de zegeningen en de soevereiniteit komen U toe. U heeft geen deelgenoten.) Een metgezel van de Profeet r verwees eens naar de talbiya als woorden van “puur monotheïsme.” (Sahieh Muslim: 1218) Puur monotheïsme is dan ook zonder uitzondering duidelijk zichtbaar in alle hajj-rites, -woorden en –daden.