Den grundläggande regeln i fråga om mat och dryck

Den grundläggande regeln i fråga om mat och dryck

Den grundläggande regeln i den islamiska lagen, sharia (ŝarīʿah), är att allt är tillåtet utom det som uttryckligen är förbjudet och som skadar människors hälsa, karaktär eller religion. Gud l påminner oss om att Han har skapat allting så att vi kan dra nytta av det, med undantag för det som Han har förbjudit. I Koranen sägs: Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär… (Sura al-Baqarah, 2:29)

Växter och frukter

Alla typer av växter som människor planterar eller tar från träd, örter och svampar av alla slag är tillåtna och lämpliga för mänsklig konsumtion med undantag för sådant som är skadligt för hälsan eller livet eller som berusar och fördunklar sinnet, såsom alkoholdrycker och droger. Sådant är strängt förbjudet på grund av den stora skada de är orsak till.