Den resandes bön

Den resandes bön

  • Vid förflyttning från en plats till en annan eller vid temporär bosättning som varar mindre än fyra dagar kan en resande förkorta de böner som består av fyra böneenheter till två enheter för var och en. Den resande förrättar då alltså två böneenheter i stället för fyra för middagsbönen (ẓuhr), eftermiddagsbönen (‘asr) och kvällsbönen (‘iŝā), såvida bönen inte förrättas bakom en permanent bosatt böneledare (imam) i vilket fall den resande följer imamen.
  • En resande kan låta bli att förrätta de frivilliga böner (sunan ar-rawātib) som vanligen förrättas i anknytning till de föreskrivna bönerna, med undantag för de frivilliga två enheter som brukar förrättas före gryningsbönen (fajr).
  • En resande kan slå ihop middagsbönen (ẓuhr) och eftermiddagsbönen (‘asr) respektive skymningsbönen (maĝrib) och kvällsbönen (‘iŝā). Middags- och eftermiddagsbönerna förrättas då direkt efter varandra vid tiden för antingen middags- eller eftermiddagsbönen, och skymnings- och kvällsbönerna förrättas direkt efter varandra vid tiden för antingen skymnings- eller kvällsbönen. Denna möjlighet tjänar framför allt till att underlätta för den resande under själva färden.