Den sjukes bön

Den sjukes bön

En muslim måste förrätta de föreskrivna bönerna under alla omständigheter så länge han är vid fullt medvetande och inte har nedsatta mentala förmågor. Islam tar dock hänsyn till människors olika belägenheter och särskilda behov och har särskilda regler för sjuka.

Förtydligande av denna punkt:

  • Den som är alltför sjuk för att kunna stå upp, eller om ståendet kommer att försena eller för-hindra tillfrisknandet, är tillåten att förrätta bön sittande. Om inte detta heller är möjligt kan han förrätta bönen liggande på sidan. Profeten b sa: ”Förrätta bönen stående; om du inte kan stå – be då sittande; om du inte kan sitta – be då liggande på sidan.” (Ṣaḥīḥ Al-Buk̂ārī: 1066)

 

  • Den som inte kan utföra bugandet eller nedfallandet lutar sig framåt efter bästa förmåga.
  • Den som inte kan sitta på golvet kan sitta på en stol eller någonting annat.
  • Den som till följd av sjukdom inte kan utföra den rituella tvagningen (wuḍū) inför varje bön kan slå ihop middagsbönen (ẓuhr) och eftermiddagsbönen (‘asr) respektive skymningsbönen (maĝrib) och kvällsbönen (‘iŝā).
  • Den som till följd av sin sjukdom inte kan använda vatten kan göra den torra tvagningen (tayammum) i stället och sedan förrätta bönen.