Den större rituella orenheten och helkroppstvättningen (ĝusl)

Den större rituella orenheten och helkroppstvättningen (ĝusl):

Sådant som avkräver en person den rituella helkroppstvättningen:

Det finns sådant som avkräver en muslim att göra den rituella helkroppstvättningen (ĝusl) innan man förrättar bön eller cirkulerar kring Kaba. Dessa saker är:

Vid den rituella helkroppstvättningen tvättas hela kroppen med vatten.

  1. Ejakulation och orgasm, oavsett metod, vaken eller sovande. Ejakulation innebär att sädesvätska (en tjock ljus vätska) vid orgasm uttöms via penis urinrör, vanligen följt av en känsla av dåsighet och slöhet.
  2. Samlag. Hit räknas penetrationen även om den inte leder till ejakulation. Det räcker att ollonet på penis tränger in i vagina för att den rituella helkroppstvättningen (ĝusl) ska vara nödvändig. I Koranen sägs: Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. (Sura al-Mā’idah, 5:6)
  3. Menstruationsblod och de blödningar (avslag) som inträder efter barnafödsel
    •Menstruationsblödningar är en naturlig form av regelbundna blödningar från en kvinnas livmoder som, med viss indivduell variation, sker månadsvis under en kvinnas fertila år. Den pågår cirka sju dagar, också här med individuell variation.
    •Avslag är den blödning som inträder efter en barnafödsel från den plats där moderkakan har suttit och som kan pågå i fyra till sex veckor.

Kvinnor som har menstruationsblödnngar eller avslag är undantagna från skyldigheterna att fasta under ramadan och att förrätta bönen. De missade fastedagarna måste dock tas igen vid senare tillfällen, vilket inte gäller för de missade bönerna. Under dessa perioder kan äkta makar tillfredsställa sina sexuella behov utan att ha samlag. Efter att menstruationsblödningen eller avslaget har upphört måste kvinnan göra den rituella helkroppstvättningen (ĝusl).

I Koranen sägs: Och de frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: ”Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er. (Sura al-Baqarah, 2:222)

Vid den rituella helkroppstvättningen tvättas hela kroppen med vatten.

För att genomföra den rituella helkroppstvättningen är det tillräckligt att tvätta hela kroppen med vatten med en avsikt att det görs för rening och dyrkans skull.

  • Det bästa sättet att göra den på är dock att först tvätta sig på det sätt man gör efter att ha uträttat sina behov, tvaga sig (göra wuḍū) och sedan tvätta hela kroppen med vatten. Att göra helkroppstvättningen på detta sätt ökar den belöning man får eftersom det är i enlighet med Profetens exempel.
  • Efter att ha tvättat sig på något av dessa två sätt behöver man inte efteråt göra den rituella tvagningen (wuḍū). Det bästa sättet att avlägsna den större rituella orenheten är dock som sagt att inkludera tvagningen (wuḍū) i tvättningen eftersom det var så Profeten b gjorde.

Att stryka över strumporna

Islam är en praktisk religion och tillåter muslimen att återställa sin rituella renhet (ṭahārah) genom att med våta händer stryka strumpornas eller skornas ovansida (dock inte undersidorna) i stället för att tvätta fötterna med vatten. Villkoret är att strumporna eller skorna togs på i ett rituellt rent tillstånd (dvs. efter att ha tvagat sig). Man kan fortsätta att göra så under en tjugofyratimmarsperiod och upp till 72 timmar om man är på resande fot.

Om man måste göra den rituella helkroppstvättningen (ĝusl) för att avlägsna den större rituella orenheten (janābah) måste dock även fötterna tvättas.


Vad gör man om vatten inte kan användas?

Om man inte kan tvaga sig eller göra helkroppstvättningen med vatten till följd av sjukdom, att vatten inte finns lätt tillgängligt eller att det som finns tillgängligt måste användas som dricksvatten, kan stoft från marken användas som ersättning för vatten. Denna typ av torr tvagning kallas tayammum och kan tillgripas till dess omständigheterna åter tillåter att vatten används. Tayammum görs genom att (1) stryka båda händer lätt mot marken en gång, (2) stryka ansiktet med dem en gång, samt (3) stryka höger handrygg med vänster handflata och sedan vänster handrygg med höger handflata.