Deugden van hajj

Deugden van hajj

Het verrichten van de hajj kent vele deugden, waaronder de volgende:

  1. Het is één van de beste daden ten aanzien van Allah. De Profeet r werd eens gevraagd: “Wat is de beste daad?” Hij antwoordde: “Geloof in Allah en Zijn boodschapper.” Hem werd vervolgens gevraagd: “Wat komt daarna?” “Vechten voor de zaak van Allah,” antwoordde hij. Er werd hem vervolgens gevraagd: “En daarna?” Hij antwoordde: “Hajj die correct wordt uitgevoerd en door Allah wordt geaccepteerd.” (Sahieh al Bukhari: 1447 en Sahieh Muslim: 83)
  2. Het is een tijd van aanzienlijke vergiffenis. De Profeet r zei: “Wie de bedevaart verricht omwille van Allah, intieme omgang [met zijn vrouw] vermijdt, met niemand vecht en niemand uitscheldt, die zal terugkeren naar zijn huis vrij van zonde zoals op de dag dat zijn moeder hem ter wereld bracht.” (Sahieh al Bukhari: 1449 en Sahieh Muslim: 1350)
  3. Het is een uitstekende mogelijkheid om gered te worden van het hellevuur. De Profeet r zei: “Er is geen dag waarop Allah mensen van het hellevuur bevrijdt zoals op de dag van ‘Arafah.” (Sahieh Muslim: 1348)
  4. Het wordt beloond met het paradijs, zoals bewezen wordt door de uitspraak van de Profeet r: “Er is geen beloning voor een hajj die correct is uitgevoerd en die is geaccepteerd door Allah, behalve het paradijs.” (Sahieh Muslim: 1349)

Echter, deze en andere verdiensten zullen enkel ervaren worden door degenen die de hajj alleen omwille van Allah verrichten en daarmee in de voetstappen van de Profeet r treden.