Dina finansiella transaktioner

Dina finansiella transaktioner

Gud l befaller och uppmuntrar muslimer att tjäna sitt levebröd, något som står klart utifrån en rad aspekter:

  • Profeten b har förbjudit oss att tigga så länge vi är kapabla att tjäna ett levebröd, och informerar oss om att de som ägnar sig åt tiggeri trots att de har förmågan att tjäna sitt livsuppehälle förlorar sin värdighet i Guds och människors ögon: ”Den som i onödan fortsätter att tigga kommer [på Domedagen] stå inför Gud utan minsta lilla kött i ansiktet.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 1405; Ṣaḥīḥ Muslim: 1040)

Han sa också: ”Den som är drabbad av fattigdom och nämner den inför människor kommer inte att bli av med den; men den som nämner den inför Gud kommer snart att få försörjning.” (Sunan Aḥmad: 3869; Sunan Abu Dāwūd: 1645)

Islam respekterar alla typer av sysselsättning så länge de är lagliga och inte på något sätt medför lagbrott eller synd. .

  • Islam respekterar alla typer av sysselsättning inom alla områden (handel, industri, service, utveckling eller andra) så länge de är lagliga och inte på något sätt medför lagbrott eller synd. Islam informerar oss om att profeter ägande sig åt hederliga yrken vanliga i deras samhällen. Profeten b sa: ”Gud har inte skickat en profet som inte har vallat får.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 2143) Han nämnde att profeten Zakarias var snickare. (Ṣaḥīḥ Muslim: 2379)
  • Den som bedriver ett yrke i syfte att försörja sig själv och sin familj och hjälpa behövande kommer att belönas i mängd för sin ansträngning.

Utgångspunkten är att alla typer av transaktioner är tillåtna

En allmän utgångspunkt är att alla slags transaktioner är tillåtna i islam. Här ingår försäljning, inköp, leasing och alla typer av transaktioner som människor behöver i sin vardag, med undantag för sådant som är förbjudet på grund av inneboende orenhet eller det sätt på vilket det förvärvas.

Sådant som är förbjudet till följd av dess inneboende orenhet

Detta gäller sådant som Gud l har förklarat otillåtet till följd av dess inneboende orenhet och därför inte får säljas, köpas, leasas, tillverkas eller distribueras.

Exempel på sådant som islam har förbjudit till följd av dess inneboende orenhet

  • Kött från hundar och grisar
  • Döda djur eller delar av dem
  • Alkoholhaltiga drycker
  • Droger och andra substanser som är skadliga för hälsan
  • Material som syftar till att sprida omoral, såsom pornografiska filmer, tidningar eller webbplatser
  • Avgudabilder eller någonting annat som dyrkas vid sidan av eller i stället för Gud

Sådant som är förbjudet till följd av det sätt på vilket det förvärvas

Detta gäller sådant som är naturligt tillåtet men som har blivit otillåtet till följd av det sätt på vilket det förvärvas och därför förorsakar skada på individen och på samhället i stort. Fenomen som i allmänhet gör transaktioner otillåtna är:

Ockerränta (ribā), bedrägeri, orättvisa och spel.

På de följande sidorna kommer detta att redas ut.