Dobročinstvo i plemenitost (Crtice iz života Vjerovjesnika)

Crtice iz života Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao, i njegov ahlak

 Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je bio najboljeg ahlaka

 

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je bio primjer najboljeg ahlaka do kojeg čovjek može dostići. Iz tog razloga Kur’an njegov ahlak naziva veličanstvenim. Aiša, Allah s njom bio zadovoljan, njegova supruga, nije mogla preciznije opisati njegov ahlak nego riječima: “Njegov ahlak je bio Kur’an.” – u značenju da je bio praktičan primjer primjene kur’anskog nauka i ahlaka.

Dobročinstvo i plemenitost:

  • Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, bio je najplemenitiji i najdarežljiviji čovjek, a to je naročito dolazilo do izražaja u ramazanu kada bi mu dolazio Džibril. Džibril mu je dolazio svake ramazanske noći i ostajao do zore, a Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, pred njim je učio Kur’an. Kada bi imao susret s Džibrilom onda bi bio darežljiviji od plodonosnog vjetra. (El-Buhari, 1803 i Muslim, 2308).
  • Nikada niko od njega nešto nije zatražio a da mu to nije dao. Došao mu je čovjek i Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, mu je dao stado ovaca koje je ispunilo prostor između dva brda. Taj čovjek se vratio u svoje pleme i rekao: “Ljudi, prihvatite islam jer Muhammed toliko dijeli da se ne treba bojati siromaštva.” (Muslim, 2312).
  • Jednom su mu donijeli osamdeset hiljada dirhema i on ih je istresao na prostirku, a onda se nagnuo i izdijelio ih. Nije vratio nijednog prosjaka a da mu nije dao dio toga. (El-Hakim, 5423).
  • Neki čovjek mu je došao i rekao: “Nemam ništa, pa kupi nam nešto, a kada uzmognem, odužit ću ti se.” Omer je rekao: “Allahov Poslaniče, Allah te ne duži nečim što ne možeš.” Vjerovjesniku, Allah mu mir i spas darovao, to se nije svidilo, pa je čovjek rekao: “Udijeli i ne boj se da će ti umanjiti Gospodar Arša.” Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, nasmijao se i radost se očitovala na njegovu licu. (El-Ehadisu-l-muhtare, 88).
  • Kada se Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, vratio sa pohoda na Hunejn, došli su mu beduini i novopostali muslimani tražeći da im se dâ dio plijena. Toliko su ga stijesnili da su ga pribili uz neko drvo i strgli s njega ogrtač. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je ustao i rekao: “Dajte mi moj ogrtač. Kada bih imao koliko je ovog drveća, sve bih vam podijelio, a vi bi vidjeli da nisam ni škrt, ni lažljivac ni kukavica.” (El-Buhari, 2979).

Da je Allahov blagoslov na njega i spas! On je pokazao najljepši primjer lijepog ahlaka u svim porama života.