Dobrovoljni post

Dobrovoljni post

Allah Uzvišeni je obavezao muslimane da poste jedan mjesec u godini, ali je podstakao i preporučio dobrovoljni post onima koji imaju mogućnost i želju za postizanjem velike nagrade i blagodati. Od preporučenih dana za dobrovoljni post su:

  1. Dan ašure, uz dan posta prije ili poslije njega. Dan ašure je deseti dan mjeseca muharrema, prvog mjeseca u hidžretskoj godini. To je dan u kojem je Allah Uzvišeni izbavio Musaa, Allah mu mir i spas podario, od faraona, potopivši faraona i njegovu vojsku. Na taj dan musliman posti s ciljem da zahvali Allahu Uzvišenom za spas Musaa, Allah mu mir i spas darovao, i pokaže svoju dosljednost i pokornost Allahovom Vjerovjesniku, koji je postio na Dan ašure i govorio: “Postite jedan dan prije njega ili jedan dan iza njega.” (Ahmed, 2154). Kada su ga pitali za vrijednost posta na Dan ašure, rekao je: “Oprost je za grijehe počinjene u protekloj godini.” (Muslim, 1162).
  2. Dan Arefata, to je deveti dan mjeseca zu-l-hidždže, dvanaestog mjeseca po hidžretskom – islamskom kalendaru, kada se hadžije (hodočasnici Ka’be i svetih mjesta) okupljaju na svetom arefatskom stajalištu, te mole, dozivaju i predaju se u dovama svome Gospodaru. To je najbolji i najodabraniji dan u godini. Onima koji nisu u obredima hadždža preporučeno je da poste ovaj dan, a kada su pitali Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, o vrijednosti posta na dan Arefata, rekao je: “On donosi oprost za grijehe protekle i naredne godine.” (Muslim, 1162).
  3. Šest dana u mjesecu ševvalu, desetom mjesecu islamskog kalendara, o kojem je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko isposti ramazan, a potom doda na to post šest dana u mjesecu ševvalu, vrjednovat će mu se kao da je postio cijelu godinu.” (Muslim, 1164).