Dolžnosti in pravice partnerjev

Allah je možu in ženi dodelil določene pravice in ju obvezal, da morata izvrševati svoje dolžnosti, ter ju spodbuja, da opravljata karkoli bi izboljšalo zakonsko življenje in ga ohranilo. Oba sta odgovorna za dobrobit družine in nihče od njiju ne sme zahtevati od drugega, naj naredi nekaj preko njegovih zmožnosti. Kuran pravi: “Njim (ženam) pripada na dostojen način enako (pravic), kot je njihovih dolžnosti, in možje so stopnjo nad njimi.” (Sura Al-Bakara, 2:228) Zato sta potrebna toleranca in prijaznost, da se ustvari blagodejno življenje in pomaga zgraditi močno družino.

Ženine pravice

 1. Vzdrževanje in bivanje
 • Vzdrževanje žene pomeni njeno neizpodbitno pravico do hrane, pijače, oblek, splošne skrbi in ustreznega doma, tudi če je bogata.
 • Kako se izračuna količina vzdrževanja? Mož mora porabiti za svojo ženo v skladu s svojimi sredstvi, brez ekstravagantnosti in skoposti. Kuran pravi: “Naj tisti, ki je premožen, daruje, kolikor zmore, tisti, čigar oskrba je pičla, naj daruje od tega, kar mu je dal Allah! Allah nobene duše ne obremenjuje bolj, kot ji je dal.” (Sura At-Talak, 65:7)
 • Zanjo mora porabljati s prijaznostjo in nikoli ne sme namigniti, da ji dela uslugo ali je poniževati na kakršenkoli način. Takšno vzdrževanje ni usluga, temveč dolžnost, ki jo mora do svoje žene izpolnjevati s prijaznostjo, kakor Kuran jasno zahteva od njega.
 • Ko musliman izpolni svojo dolžnost vzdrževanja svoje žene in otrok, bo obilno nagrajen od Allaha. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Ko musliman troši za svojo družino in pričakuje Allahovo nagrado na onostranstvu, se bo to dejanje štelo kot dejanje miloščine.” (Sahih Al-Buhari: 4776, Sahih Muslim: 1401) Prav tako je rekel: “Nagrajeni boste za karkoli porabite na Allahovi poti, tudi če je to le grižljaj hrane, ki ga postavite v usta svoje žene.” (Sahih Al-Buhari: 56, Sahih Muslim: 1628) Tisti, ki zavračajo ali zanemarjajo dolžnost porabljanja za svojo družino, kljub temu, da so zmožni, delajo grozen greh nemarnosti. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je dejal: “Človek, ki zanemari tiste, ki so pod njegovo oskrbo, zagotovo dela greh.” (Sunan Abu Davud: 1692)
 1. Ljubeznivo življenje z njo

To pomeni lepo obnašanje do nje, ljubeznivost, nežnost z besedami in dejanji ter prenašanje občasnih napak in nemarnosti. Kuran pravi: “In družite se z njimi na dostojen način. Če pa jih ne boste več marali – morda nečesa ne marate, Allah pa v tem daje veliko dobrega.” (Sura An-Nisa’, 4:19)

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Verniki, ki imajo popolno verovanje, so tisti z najboljšim karakterjem, in najboljši od njih so tisti, ki najbolje ravnajo s svojimi ženami.” (Sunan At-Tirmizi: 1162)

“Verniki, ki imajo popolno verovanje, so tisti z najboljšim karakterjem, in najboljši med vami so tisti, ki najbolje ravnajo s svojimi ženami.” (Sunan At-Tirmizi: 2612, Musnad Ahmad: 24677)

“Najboljši med vami so najprijaznejši do svojih žena in jaz sem najprijaznejši do svojih žena.” (Sunan At-Tirmizi: 3895)

Eden od poslančevih družabnikov ga je nekoč vprašal: “Allahov Poslanec, kakšno pravico ima žena enega od nas nad njim?” Rekel je: “Da jo hraniš s tem, s čimer hraniš sebe, in da jo oblačiš s tem, s čimer oblačiš sebe, ne klofutaj je, ne zmerjaj je in ne loči se od nje, razen v hiši.” (Sunan Abu Davud: 2142)

 1. Potrpežljivost in tolerance

Moški mora podpirati naravo ženske, ki je jasno drugačna od njegove; prav tako mora gledati na življenje z vseh strani, upoštevati prednosti in slabosti svoje žene, saj nihče ni brez napak. Oba partnerja morata biti potrpežljiva in upoštevati pozitiven vidik osebnosti drugega. Kuran pravi: “Ne pozabite biti velikodušni med seboj.” (Sura Al-Bakara, 2:237) Poslanec (mir in blagoslov z njim) je glede tega rekel: “Vernik ne sme gojiti zamere do vernice; če ne mara neke od njenih lastnosti, bo zagotovo zadovoljen z drugo.” (Sahih Muslim: 1469)

Poslanec (mir in blagoslov z njim) moške spodbuja, naj z ženskami ravnajo ljubeznivo in usmerja njihovo pozornost na dejstvo, da je ženska čustvena in psihološka narava različna od moške, da so te razlike med moškimi in ženskami v bistvu komplementarne in da to ne sme voditi v prepir in eventualno ločitev. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Lepo in ljubeznivo ravnajte z ženskami, saj je bila ženska ustvarjena iz rebra in zato se ne bo zravnala na vaš način. Če hočete uživati ob njej, boste morali uživati ob njenem upogibu. Če jo poskusite zravnati, jo boste zlomili, zlom pomeni ločitev.” (Sahih Al-Buhari: 3153, Sahih Muslim: 1468)

 1. Preživeti noč z ženo

Možu se priporoča, da preživlja noči z ženo; mora pa to storiti vsaj enkrat na štiri dni. Prav tako mora enakovredno porazdeliti noči med žene v primeru poligamije.

 1. Braniti jo in varovati njeno čast

Ko se moški poroči z žensko, ona postane njegova ‘čast’, ki jo mora trmasto braniti, tudi če je v tem procesu ubit. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Kdor je ubit, ko brani svojo ženo, je mučenik.” (Sunan At-Tirmizi:1421, Sunan Abu Davud: 4772)

 1. Ne sme razkrivati posteljnih skrivnosti

Mož drugim ljudem ne sme govoriti o posebnostih žene in ne sme razkrivati posteljnih skrivnosti drugim ljudem. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Najhujša oseba v Allahovem pogledu na Sodnem dnevu je tista, ki ima intimni odnos s svojo ženo, potem pa posteljne skrivnosti razkrije drugim. (Sahih Muslim: 1437)

 1. Ne sme biti agresiven ali sovražen do nje

Zato da se rešijo zakonski problemi, je islam postavil številne predpise, vključno z naslednjimi:

 • Problemi se lahko rešijo preko konstruktivnega dialoga in modrosti, da se popravijo napake.
 • V primeru uporništva, nelojalnosti in slabega obnašanja mož lahko preneha govoriti z njo, vendar ne dlje kot tri dni; če to dejanje ne deluje, potem jo lahko začasno zapusti v postelji ali se vzdrži običajne spolne intimnosti, vendar ne da bi zapustil hišo.
 • Aiša je prenesla: “Allahov Poslanec (mir in blagoslov z njim) nikoli ni udaril nečesa s svojo roko, razen ko se je boril na Allahovi poti. Niti ni nikoli udaril služabnika niti ženske.” (sahih Muslim: 2328)
 1. Učenje in svetovanje

Mož mora svojim družinskim članom zapovedovati, naj bodo pošteni, in jim prepovedovati neprimerna dejanja. Mora se boriti, da jim pomaga slediti poti, ki jih bo vodila v Raj in se izogniti tistim potem, ki vodijo v Pekel. Uči jih lahko s predpisi in primeri. To lahko stori tako, da se pokorava Allahovim ukazom in izogiba stvarem, ki jih je prepovedal. Tudi žena mora svetovati svojemu možu, ga voditi na pravo pot in razpravljati z njim o načinih za najboljšo vzgojo njunih otrok. Kuran pravi: “O vi, ki verujete, obvarujte sebe in svoje družine pred ognjem, katerega gorivo bodo ljudje in kamenje.” (Sura At-Tahrim, 66:6) Poslanec (mir in blagoslov z njim) je glede tega rekel: “Vsak od vas je čuvaj in je odgovoren za tiste v svojem varstvu.” (Sahih Al-Buhari: 2416, Sahih Muslim: 1829)

 1. Spoštovanje pogojev, ki jih je postavila žena

Če žena postavi pogoj v času zaključevanja ženitne pogodbe, kot je točno določena vrsta prebivališča ali stroškov, in se mož strinja s tem pogojem, potem mora takšno dolžnost izpolniti, saj je ženitna pogodba ena od najbolj svečanih dogovorov in dolžnosti. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Od vseh pogojev, ki se morajo izpolniti, imajo pogoji, ki vam naredijo za legalen spolni odnos (tj. ženitna pogodba), največjo pravico, da se izpolnijo.” (Sahih Al-Buhari: 4856, Sahih Muslim: 1418)

Moževe pravice

 1. Pokornost s prijaznostjo

Allah je moškega postavil na položaj vodenja ženske, saj je odgovoren za njeno vzdrževanje, vodstvo in splošno skrb, zaradi karakteristik, ki mu jih je podaril, poleg denarja, ki ga porablja, da jo vzdržuje. Kuran pravi: “Možje so nadrejeni skrbniki žensk, ker je Allah odlikoval ene nad drugimi in ker trošijo iz svojega imetja (za oskrbo).” (Sura An-Nisa’, 4:34)

 1. Pozornost za njegove spolne potrebe

Muslimanka mora biti pozorna na moževe spolne potrebe in priporoča se ji, da se polepša zanj. Če zavrne njegov poziv na dovoljen spolni pristop, stori hud greh, razen če ima legitimen razlog, kakor je menstruacija, nadomestitev obveznega posta, ki ga je predtem izpustila, ali bolezen.

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Če moški pokliče svojo ženo v posteljo in ga zavrne, potem pa ostane jezen nanjo celo noč, jo bodo angeli preklinjali do jutra.” (Sahih Al-Buhari: 3065, Sahih Muslim: 1436)

 1. Da v njegovo hišo ne spusti nekoga, ki ga on ne mara

To je njegova pravica, ki jo mora spoštovati.

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Ni dovoljeno, da ženska opravlja prostovoljni post brez dovoljenja moža, niti ni dovoljeno, da spusti v hišo nekoga brez njegovega dovoljenja.” (Sahih Al-Buhari: 4899)

 1. Da ne zapušča hiše brez njegovega dovoljenja

Ena od moževih pravic je, da ji ni dovoljeno zapustiti hiše brez njegovega dovoljenja, ne glede na to, ali gre ven zaradi osebne ali splošne potrebe.

 1. Storitev

Ženski se priporoča, da ljubeznivo streže svojemu možu, tako da mu pripravlja hrano in opravlja ostala gospodinjska opravila.