Dreptatea (Frânturi din viața Profetului și standardele morale înalte)

Frânturi din viața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și standardele morale înalte

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era esența unei conduite morale bune.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost simbolul caracterului bun și al integrității personale. Când ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!), una dintre soțiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a fost întrebată cu privire la caracterul lui, ea (Allah să fie mulţumit de ea!) a răspuns: „Caracterul său a fost Coranul.” [Ahmad, 24601; Muslim, 746] Aceasta înseamnă că el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a transpus învățăturile nobile ale Coranului în realitate.

Dreptatea

  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a promovat dreptatea în toate circumstanțele și a judecat după Legea lui Allah Preaînaltul, chiar dacă aceasta a fost împotriva unuia dintre cei mai apropiați membri ai familiei sale, în conformitate cu Porunca lui Allah: „O, voi cei care credeți! Fiți făptuitori neclintiți ai dreptății, martori înaintea lui Allah, chiar împotriva voastră, împotriva părinților și a rudelor voastre […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:135]
  • Când unii dintre companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!) au venit la el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a mijloci în numele unei femei de viță nobilă care comisese un furt, astfel încât ea să fie scutită de pedeapsă, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „[Jur] Pe Cel în Mâna căruia se află sufletul lui Mohammed [adică jur pe Allah], chiar dacă Fatimah, fiica lui Mohammed ar comite un furt, i-aș tăia mâna.” [Al-Bukhari, 4304; Muslim, 1688]
  • Când a proclamat toate formele de camătă (ribā) interzise, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a stabilit ca prima camătă anulată în întregime să fie tocmai cea a lui Al-ʻAbbās ibn ʻAbd Al-Muttalib, propriul său unchi: „Persoana a cărei camătă o revendic este cea de la Al-ʻAbbās ibn ʻAbd Al-Muttalib; iar aceasta va fi anulată complet.” [Muslim, 1218]
  • În viziunea sa, o societate civilizată și cultivată este una în care cei slabi își pot cere drepturile fără teamă și fără ezitare: „Vai de națiunea ai cărei indivizi nu le dau celor slabi drepturile lor în întregime!” [Ibn Majah, 2426]