Drepturile și îndatoririle soților

Allah Preaînaltul le-a oferit soțului și soției anumite drepturi și le-a cerut să își ducă la bun sfârșit îndatoririle, încurajându-i, totodată, să dea curs acelor lucruri care vor întreține viața conjugală și o vor ocroti. Aceștia sunt amândoi responsabili pentru binele familiei lor și niciunul dintre ei nu trebuie să îi ceară celuilalt lucruri care sunt peste puterile lui, după cum spune Coranul: „[…] Ele au drepturi egale cu obligațiile lor, după cuviință […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:228] Așadar, toleranța și bunătatea sunt calități necesare pentru o viață prosperă și pentru construirea unei familii puternice.

Drepturile soției

 1. Întreținere și rezidență
 • Întreținerea soției înseamnă dreptul ei incontestabil de a primi mâncare, băutură, îmbrăcăminte, îngrijire la modul general și o locuință corespunzătoare, chiar dacă ea este înstărită.
 • Cum se calculează suma ce trebuie cheltuită pentru întreținerea soției? Soțul trebuie să cheltuiască pentru soția sa în concordanță cu resursele sale, fără extravaganță sau zgârcenie, după cum spune Coranul: „Cel care este înstărit să cheltuiască [pentru soţia de care a divorțat şi pentru copilul său] după mijloacele sale, iar cel a cărui înzestrare este limitată să cheltuiască din ceea ce i-a dat Allah. Allah nu împovărează nicio persoană cu mai mult decât El i-a dat […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 65:7]
 • El trebuie să facă aceste cheltuieli cu bunătate, fără să îi dea de înțeles acesteia că i-ar face vreun favor și fără să o umilească în vreun fel. Această întreținere nu este un capriciu, ci este o obligație pe care el trebuie să o îndeplinească față de soția sa cu bunătate, după cum îi cere Coranul.
 • Când musulmanul își îndeplinește datoria de a-și întreține soția și copiii, el este răsplătit de către Allah Preaînaltul din abundență, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Atunci când un bărbat cheltuiește pentru familia sa, sperând la răsplata lui Allah în Viața de Apoi, acesta va fi considerat pentru el un act caritabil.” [Al-Bukhari, 4776; Muslim, 1401] El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus: „Veți fi răsplătiți pentru tot ceea ce cheltuiți căutând fața lui Allah [de dragul Lui], chiar și numai pentru o bucată de mâncare pe care l-ați pus în gura soției voastre.” [Al-Bukhari, 56; Muslim, 1628] Aceia care refuză sau își neglijează îndatorirea de a-și întreține familiile, în ciuda faptului că ei își permit acest lucru, comit un păcat teribil. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Este un păcat îndeajuns de mare ca un bărbat să-i neglijeze pe cei pe care este obligat să-i întrețină.” [Abu Dawud, 1692]
 1. Traiul alături de ea cu bunătate

Aceasta înseamnă caracterul bun, bunătatea și tandrețea, atât în vorbire, cât și în comportament, și tolerarea greșelilor și a neglijenței ocazionale. Coranul spune: „[….] Purtați-vă cu ele după cuviință! Iar dacă nu vă este pe plac, se poate să nu vă fie pe plac un lucru pe care Allah l-a pregătit [să vă aducă] un mare bine.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:19]

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a spus: „Credincioșii cu o credință perfectă sunt aceia cu cel mai bun caracter și cei mai buni dintre ei sunt aceia care își tratează cel mai bine femeile.” [At-Tirmidhi, 1162]

„Credincioșii cu o credință perfectă sunt aceia cu cel mai bun caracter și cei mai buni dintre voi sunt aceia care își tratează cel mai bine soțiile.” [At-Tirmidhi, 2612; Ahmad, 24677]

„Cei mai buni dintre voi sunt aceia care își tratează soțiile cu bunătate, iar eu sunt cel mai bun dintre voi cu soțiile mele.” [At-Tirmidhi, 3895]

Unul dintre companionii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a întrebat pe acesta: „«O Mesager al lui Allah, care sunt drepturile soțiilor asupra soților?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Să le hrăniți când vă hrăniți, să le îmbrăcați când vă îmbrăcați, să nu le loviți peste fețe, să nu le jigniți și să nu le abandonați decât în casă.»” [Abu Dawud, 2142]

 1. Răbdarea și toleranța

Bărbatul trebuie să fie îngăduitor cu firea femeii, care este, în mod evident, diferită de cea a bărbaților. El trebuie să privească viața cu toate aspectele sale, pentru că nimeni nu este lipsit de defecte. Atât soțul, cât și soția trebuie să fie răbdători și să țină cont unul de calitățile celuilalt, așa cum Coranul afirmă: „[…] și nu uitați să arătați bunătate unul altuia […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2 :237] În legătură cu aceasta, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să nu urască un dreptcredincios o dreptcredincioasă. Dacă îi displac unele dintre caracteristicile ei, îi vor plăcea altele.” [Muslim, 1468]

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îndeamnă bărbații să se poarte cuviincios cu femeile, atrăgându-le atenția că natura psihică, emoțională și afectivă a femeilor este diferită de cea a bărbaților, iar aceste diferențieri nu sunt, de fapt, decât complementare și ele nu trebuie să creeze discordie și să ducă la un eventual divorț. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Purtați-vă cu blândețe cu femeile, pentru că femeia a fost creată dintr-o coastă și, astfel, ea nu poate fi îndreptată după voia voastră. Dacă vreți să vă bucurați alături de ea, trebuie să o acceptați cu tot cu această curbură a ei. Dacă veți încerca să o îndreptați, o veți rupe, iar ruptura înseamnă divorțul.” [Al-Bukhari, 3153; Muslim, 1468]

 1. Petrecerea nopții alături de soție

Soțului i se recomandă să-și petreacă noaptea cu soția sa și trebuie să facă acest lucru cel puțin o dată la fiecare patru zile. El trebuie să respecte, de asemenea, împărțirea egală a nopților între soții în caz de poligamie.

 1. Apărarea ei, întrucât ea reprezintă onoarea lui

Atunci când un bărbat se căsătorește cu o femeie, aceasta devine onoarea sa, pe care trebuie să o apere chiar dacă aceasta i-ar cauza moartea. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Acela care moare apărându-și soția este martir.” [At-Tirmidhi, 1421; Abu Dawud, 4772]

 1. Nedezvăluirea secretelor din dormitor

Soțul nu trebuie să le vorbească celorlalți despre particularitățile soției sale și despre secretele din dormitorul lor. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cea mai rea persoană în fața lui Allah în Ziua Judecății este aceea care are relații intime cu soția sa, iar apoi le împărtășește altora secretele lor.” [Muslim, 1437]

 1. Lipsa agresivității și a ostilității la adresa ei

Pentru a rezolva problemele apărute într-o căsnicie, islamul a stabilit un număr de reguli, printre care:

 • Problemele pot fi rezolvate pe calea dialogului amiabil și a înțelepciunii, astfel încât să fie corectate greşelile.
 • În cazurile de rebeliune, de lipsă de loialitate sau comportament necorespunzător, soțul poate să înceteze să îi mai vorbească soției, însă nu mai mult de trei zile. Dacă acest tratament nu dă rezultate, el poate abandona temporar patul conjugal, stând departe de relațiile intime obișnuite, fără însă a părăsi casa.
 • ‘Aishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat că: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a lovit niciodată vreo femeie sau vreun sclav, decât în lupta pe Calea lui Allah.” [Muslim: 2328]
 1. Învățarea și sfătuirea ei

Soțul trebuie să le impună membrilor familiei un comportament bun și să le interzică să acționeze neadecvat. El trebuie să se străduiască din răsputeri să îi ajute să urmeze calea ce duce către Paradis și să evite căile ce duc către Focul Iadului. El îi poate îndemna prin propriul exemplu, supunându-se Poruncilor lui Allah și evitând ceea ce a interzis. Soția, de asemenea, trebuie să își sfătuiască soțul, să îl îndemne către Calea cea Dreaptă și să discute cu el despre modalitatea cea mai bună de creștere a copiilor. Coranul spune: „O, voi, cei care credeţi! Protejaţi-vă pe voi şi familiile voastre [prin ascultarea lui Allah] de un Foc [Iadul] al cărui combustibil sunt oamenii şi pietrele […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 66:6] Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în legătură cu aceasta: „Fiecare bărbat este păzitorul familiei sale și este responsabil pentru cei aflați în custodia sa. ” [Al-Bukhari, 2416; Muslim, 1829]

 1. Onorarea condițiilor stipulate de soție

Dacă soția stipulează o condiție la încheierea contractului de căsătorie, cum ar fi, spre exemplu, aceea de a avea un anumit tip de locuință sau cheltuieli și soțul a căzut de acord cu privire la aceasta, el trebuie să o respecte și să o îndeplinească, deoarece contractul de căsătorie este unul dintre obligațiile și înțelegerile cele mai solemne. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cele mai îndreptățite legăminte pentru a fi respectate sunt cele care vă permit întreținerea relațiilor intime [căsătoria]. ” [Al-Bukhari, 5151; Muslim, 1418]

Drepturile soțului

 1. Promovarea virtuții și obligația de ascultare a soţului

Allah Preaînaltul a dat femeile în grija bărbaților care sunt responsabili de întreținerea, călăuzirea și îngrijirea lor la modul general, datorită caracteristicilor cu care El i-a înzestrat, pe lângă banii pe care ei îi cheltuiesc pentru întreținerea lor, după cum spune Coranul: „Bărbații sunt protectori ai femeilor, datorită calităților deosebite cu care i-a dăruit Allah și datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:34]

 1. Atenția acordată nevoilor lui sexuale

Femeia musulmană trebuie să acorde o atenție deosebită nevoilor sexuale ale soțului ei și îi este recomandat să se înfrumusețeze pentru el. Dacă ea refuză să răspundă avansurilor lui sexuale juste, fără existența unui motiv legitim, precum perioada menstruală, postul obligatoriu sau boala, atunci ea comite un păcat teribil.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a spus: „Dacă bărbatul își cheamă soția în pat iar ea refuză, și apoi el își petrece noaptea supărat pe ea, îngerii o vor blestema încontinuu, până dimineața.” [Al-Bukhari, 3065; Muslim, 1435]

 1. Interzicerea intrării în casă a persoanelor pe care el nu le agreează

Acesta este dreptul lui și ea trebuie să îl respecte. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unei femei nu îi este permis să țină post fără permisiunea prealabilă a soțului ei și nici nu îi este permis să primească pe cineva în casa lui fără acordul acestuia.” [Al-Bukhari, 5195]

 1. Permisiunea soțului este necesară pentru a pleca de acasă

Unul dintre drepturile soțului este acela că ea nu poate pleca de acasă fără acordul lui, indiferent dacă este vorba de ieșitul din casă pentru nevoi personale sau generale.

 1. Dreptul de a fi servit

Femeilor le este recomandat să-și servească soții cu bunătate, preparându-le mâncarea și preluând și alte îndatoriri gospodărești.