Drepturile copiilor

Drepturile copiilor

  • Căsătoria cu o femeie bună, care să creeze mediul cel mai bun pentru creșterea copiilor săi, este cel mai bun dar pe care un bărbat îl poate face copiilor săi.
  • Oferirea de nume bune, pentru că numele cuiva transmite un înțeles și devine un simbol al respectivei persoane.
  • Învățarea principiilor islamului: „Toți sunteți păzitori și sunteți responsabili pentru turma voastră. Conducătorul este un păzitor și el este responsabil de oamenii aflați sub conducerea sa, bărbatul este un păzitor pentru membrii familiei sale și este responsabil pentru ei, femeia este păzitoare pentru casa soțului ei și pentru copiii lui, și este responsabilă pentru ei. Fiecare dintre voi este un păzitor și fiecare dintre voi este responsabil pentru cei ce se află în grija lui.” [Al-Bukhari, 2416; Muslim, 1829] Părinții trebuie să înceapă educarea copiilor lor cu cele mai importante chestiuni, precum credinţa monoteistă, fără niciun fel de erezii. Apoi, aceştia sunt învăţaţi actele de adorare, precum rugăciunea, arătându-le că aceasta este una dintre cele mai importante acţiuni în faţa lui Allah Preaînaltul.
  • Întreținerea. Tatăl are obligația de a cheltui pentru copiii săi, băieți și fete, deopotrivă, și nu îi este permis să se zgârcească în acest sens și nici să îi priveze pe ei de aceasta, ci, dimpotrivă, i se impune să facă aceasta în cel mai bun mod cu putință, după posibilitățile lui. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Este un păcat îndeajuns de mare ca un bărbat să-i neglijeze pe cei pe care este obligat să-i întrețină.” [Al-Bukhari, 5649; Muslim, 2629] În ceea ce privește îngrijirea fiicelor, în special, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care îngrijește aceste fete și se poartă cu bunătate cu ele, acestea vor fi pentru el un scut împotriva flăcărilor Iadului.” [Al-Bukhari, 5649; Muslim, 2629]
  • Dreptatea Dreptatea Toți copiii trebuie tratați în mod egal, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Fiți cu frică de Allah și fiți drepți față de copiii voștri.” [Al-Bukhari, 2447; Muslim, 1623] Nu este permis ca fetele să fie preferate înaintea băieților sau invers.[Muslim, 1623]