Drepturile părinților

Drepturile părinților

A fi cuviincios față de părinți este unul dintre actele cele mai demne de laudă și generos răsplătite de către Allah Preaînaltul. De fapt, acest lucru este menționat chiar împreună cu actul de adorare a lui Allah, în multe pasaje din Nobilul Coran.

Islamul consideră supunerea față de părinți a fi una dintre faptele care duc spre Rai. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Părintele este poarta de mijloc a Paradisului.” (Aceasta înseamnă că ascultarea părinților duce la intrarea în Rai prin poarta de mijloc, care este cea mai bună dintre toate.) Acum, voi o puteți pierde sau o puteți păstra, după cum voiți.” [At-Tirmidhi, 1900]

  • Gravitatea neascultării părinților şi abuzul împotriva lor

Toate religiile revelate consideră că nesupunerea față de părinți este unul dintre păcatele majore și avertizează împotriva comiterii acestui act groaznic. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus odată companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!): «Oare să nu va înștiințez eu despre cel mai mare dintre păcatele majore?» Ei au spus: «Ba da, o, Trimis al lui Allah!» El [Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] le-a spus: «Asocierea de parteneri lui Allah întru adorare și nesupunerea față de părinți.» [Al-Bukhari, 6273]

  • Ascultarea față de părinți, atât timp cât aceasta nu presupune nesupunerea față de Allah Preaînaltul

Musulmanul trebuie să asculte de părinții lui în toate privințele, cu excepția cazului în care aceștia îi cer să facă ceva ce Allah Preaînaltul a interzis. În acest caz, el nu trebuie să-i asculte, deoarece ascultarea unei creaţii este interzisă, dacă aceasta presupune neascultarea Creatorului, după cum spune Coranul: „L-am îndemnat pe om să se poarte cu părinții săi frumos. Însă dacă ei se vor lupta cu tine pentru ca să-Mi faci Mie ca asociat ceva despre care tu nu ai știință, nu le da lor ascultare! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 29:8]

  • A te purta cu bunătate față de părinți când aceștia sunt bătrâni

Allah Preaînaltul spune: „Și Domnul tău a orânduit să nu-L adori decât pe El și să te porţi frumos cu părinții tăi, iar dacă bătrânețile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le zice lor «Of!» și nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 17:23]

Acest verset ne spune că musulmanii trebuie să-și cinstească părinții și să le dea ascultare și că nu trebuie să se răzvrătească împotriva lor, mai ales dacă aceștia au atins o vârstă înaintată, nici măcar murmurând anumite sunete pentru a-și exprima supărarea, darămite să le mai spună vreun cuvânt de dispreț.

  • Părinții nemusulmani

Musulmanii trebuie să își asculte și să îşi cinstească părinții, chiar dacă aceștia sunt nemusulmani, după cum spune Coranul: „Dar dacă se străduiesc pentru ca tu să-Mi faci ca asociat altceva, despre care tu nu ai cunoștință, atunci nu te supune lor! Rămâi împreună cu ei în această lume, cu dreptate […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 31:15]