Droga

Droga

Drogiranje, bilo putem korištenja prirodne ili sintetičke droge, injekcijom, ušmrkivanjem ili oralnim putem, po islamu se smatra velikim grijehom, jer pored štetnog uticaja na mozak i gubljenja svijesti, droga uništava nervni sistem čovjeka i uzrokuje mnoge druge nervne i psihičke bolesti. Allah Uzvišeni je rekao: … i sâmi sebe ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv. (En-Nisa’, 29.).