Droger

Droger

Att nyttja droger betraktas som en av de stora synderna i islam. Det spelar ingen roll om det handlar om droger framställda ur växter eller på kemisk väg, eller om de inhaleras, sväljs eller injiceras, ty medan de berusar förstör de nervsystemet, ger de människor som brukar dem olika psykologiska och neurologiska störningar och kan leda till döden. Gud l säger i Koranen: Döda inte er själva! [Glöm inte att] Gud har visat er stor nåd! (Sura an-Nisā’, 4:29)