Dva dotika s čelom do tal zaradi pozabe

Dva dotika s čelom do tal zaradi pozabe

Ta dva dotika s čelom do tal se običajno opravi, da se nadomesti neka pomanjkljivost v molitvi.

Kdaj se ju lahko opravi?

Lahko se ju opravi v naslednjih primerih:

  1. Če oseba iz pozabe doda dodatno dejanje v molitev, bodisi da to dejanje pomeni dodaten stoječ položaj, dotik s čelom do tal, položaj priklona ali sedeč položaj, potem mora opraviti dva dotika s čelom do tal zaradi pozabe na koncu molitve.
  2. Če nenamerno izpusti nekega od stebrov molitve (Arkan), mora dodati manjkajoči steber in nato opraviti dva dotika s čelom do tal zaradi pozabe na koncu molitve.
  3. Če nenamerno izpusti nekega od obveznih dejanj molitve (Wadžibat), kakor je prvi Tašahhud, potem mora opraviti dva dotika s čelom do tal zaradi pozabe.
  4. Če dvomi, koliko enot je opravil v molitvi, potem enostavno domneva, da je opravil manjše število, da bo varen, in opravi dva dotika s čelom do tal zaradi pozabe na koncu molitve.

Način opravljanja dveh dotikov s čelom do tal zaradi pozabe: Lahko se ju opravi na povsem enak način, kakor se ju običajno opravi v molitvi, tj. z opravljanjem dveh dotikov s čelom do tal in sedenjem vmes.

Kdaj opraviti dva dotika s čelom do tal zaradi pozabe: Lahko se ju opravi:

  • Po zaključnem Tašahhudu in pred recitacijo Taslima opravi dva dotika s čelom do tal zaradi pozabe in nato recitira Taslim, kakor običajno, ko zaključi molitev.
  • Po recitaciji Taslima opravi dva dotika s čelom do tal zaradi pozabe in nato ponovno recitira Taslim.