Dwa pokłony zapomnienia

Dwa pokłony zapomnienia

Te pokłony są ogólnie wykonywane po to, by zrekompensować jakiekolwiek niedoskonałości w modlitwie.

Kiedy się je wykonuje?

Wykonuje się je w następujących przypadkach:

  1. Jeśli ktoś pomyłkowo lub przez zapomnienie doda jakiś element do modlitwy, na przykład za dużo razy przyjmie pozycję stojącą, siedzącą, wykona dodatkowy pokłon czy skłon, wówczas musi wykonać pod koniec modlitwy dwa dodatkowe pokłony zapomnienia.
  2. Jeśli przez nieuwagę opuści któryś z filarów modlitwy (arkān), musi dodać ten opuszczony filar, a następnie wykonać dwa pokłony zapomnienia pod koniec modlitwy.
  3. Jeśli przez nieuwagę opuści któryś z obowiązkowych elementów modlitwy (łādżibāt), taki jak pierwszy taszahhud, musi wykonać dwa pokłony zapomnienia pod koniec modlitwy.
  4. W razie wątpliwości co do ilości cykli modlitewnych jakie wykonał, dla pewności przyjmuje, że wykonał mniejszą ilość, a pod koniec modlitwy wykonuje dwa pokłony zapomnienia.

Sposób wykonywania dwóch pokłonów zapomnienia: Wykonuje się je tak samo, jak zwykłe pokłony w modlitwie, czyli robiąc dwa pokłony i przyjmując pomiędzy nimi pozycję siedzącą.

Kiedy wykonać dwa pokłony zapomnienia: Są dwa momenty, kiedy można je wykonać:

  • Po końcowym taszahhud, a przed recytacją taslῑm wykonuje się dwa pokłony zapomnienia, po czym recytuje się taslῑm tak jak zawsze na zakończenie modliwy.
  • Po wyrecytowaniu taslῑm wykonuje się dwa pokłony zapomnienia, po czym ponownie recytuje się taslῑm.