Exemple de principii morale în afaceri, pe care islamul le-a accentuat

Exemple de principii morale în afaceri, pe care islamul le-a accentuat

Islamul îi învață pe adepții săi să respecte anumite principii morale atunci când se angajează în tranzacții financiare, printre care:

Sinceritatea

Islamul le cere adepților săi să fie cinstiți în relațiile lor cu musulmanii și nemusulmanii deopotrivă. Într-adevăr, sinceritatea este unul dintre cele mai importante principii morale, care demonstrează evlavia unui musulman. Importanța sa este indicată într-o serie de versete din Nobilul Coran și în Tradițiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), precum:

  • Allah Preaînaltul spune: „Allah vă poruncește să dați înapoi stăpânilor lor lucrurile încredințate […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:58]
  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a descris trădarea încrederii ca fiind unul dintre semnele ipocriziei: „Semnele ipocritului sunt trei: atunci când vorbește – el minte, atunci când promite – el îşi încalcă promisiunea, iar atunci când i se oferă încrederea – el o trădează.” [Al-Bukhari, 33; Muslim, 59]
  • Sinceritatea este una dintre caracteristicile credincioșilor pe care Allah Preaînaltul îi numește „cei care au succes”, deoarece „[…] sunt cu grijă față de cele încredințate și față de făgăduința lor”, [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 23:8] Din acest motiv, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îi consideră pe cei care nu îndeplinesc termenii și condițiile încrederii care este plasată în sarcina lor ca neavând nicio credință: „Cel care nu îndeplinește condițiile a ceea cu care a fost încredințat, nu are credință.” [Ahmad, 12567]
  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era cunoscut prin titlul său onorific de As-Sādiq Al-Amin (cel sincer și demn de încredere) încă dinainte de apariția islamului, deoarece el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era întruchiparea cinstei în toate acțiunile sale.

Adevărul

Sinceritatea și transparența sunt printre virtuțile pe care islamul a pus accentul

  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Ambele părţi dintr-o tranzacție (vânzătorul și cumpărătorul) au dreptul să păstreze sau să returneze bunurile atât timp cât ei nu s-au despărțit; și dacă ambele părți spun adevărul și descriu defectele și calitățile bunurilor, tranzacția lor va fi binecuvântată, însă, în cazul în care spun minciuni sau ascund ceva, tranzacția lor va fi lipsită de orice binecuvântare.” [Al-Bukhari, 1973; Muslim, 1532]
  • El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus: „Fii sincer, pentru că sinceritatea duce la dreptate, și dreptatea duce spre Paradis. Omul continuă să spună adevărul până când este înregistrat înaintea lui Allah ca fiind o persoană sinceră.” [Muslim, 2607]
  • Unii comercianți recurg de multe ori la jurăminte false, susținând că marfa lor este de bună calitate, cu scopul de a-i convinge pe oameni să o cumpere. Islamul consideră că acest act este unul dintre cele mai mari păcate, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Allah nu va vorbi cu trei tipuri de oameni în Ziua Judecății, nici nu se va uita la ei, nici nu-i va purifica și vor avea o pedeapsă severă.” Printre aceste tipuri el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a menționat pe cei care „jură fals cu scopul de a-și vinde mărfurile.” [Muslim, 107]

Eficiența muncii

Musulmanul, indiferent de ocupația lui, trebuie să își îndeplinească în mod eficient sarcinile, făcând ca principiul călăuzitor în toate eforturile sale să fie competența.

  • Allah Preaînaltul a prescris ca toate lucrurile să fie efectuate în cel mai bun mod cu putinţă și le-a poruncit musulmanilor să implementeze aceasta în toate aspectele vieții lor, chiar și atunci când îndeplinesc lucruri care pot părea lipsite de importanță, precum vânătoarea sau sacrificarea animalelor. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus despre aceasta: „Cu adevărat, Allah a prescris ihsān în toate lucrurile. Așadar, dacă ucideți, ucideți în cel mai bun mod cu putinţă, și dacă sacrificați un animal, sacrificați-l în cel mai bun mod cu putinţă. Fiecare dintre voi să își ascută lama pentru a scuti animalul sacrificat de suferință.” [Muslim, 1955]
  • Odată, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a luat parte la înmormântarea cuiva și i-a instruit pe companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!) să niveleze mormântul și să ducă îngroparea la bun sfârșit cu eficiență. Apoi, s-a întors către ei și a spus: „Toate acestea nu aduc niciun beneficiu celui decedat și nici nu îi cauzează vreun neajuns; însă, dacă un muncitor îndeplinește o sarcină, lui Allah îi place să-l vadă făcând-o bine și în mod eficient.” [Al-Baihaqi, Shu‘ab Al-ʻImān, 5315] O altă relatare spune: „Dacă vreunul dintre voi începe o lucrare, (să ştie că) lui Allah îi place să îl vadă îndeplinind-o bine și în mod eficient.” [Musnad Abu Ya‘lā, 4386; Al-Baihaqi, Shu‘ab Al-‘Imān, 4312] Mai multe despre conduita morală găsiți la pagina 224.