Ezan

Ezan

Allah Uzvišeni je propisao muslimanima ezan prilikom pozivanja na namaz i oglašavanja nastupanja određenog namaskog vremena. Ikamet po šerijatskom normiranju ima za cilj da obavijesti klanjače o početku namaza u džematu. U prvo vrijeme islama, muslimanu su se okupljali na namaz bez ikakvog poziva, pa su jedan dan razmatrali ovo pitanje, te su jedni predložili da se na namaz poziva zvonom kao kod kršćana, drugi su imali mišljenje

da to bude rog kao kod tadašnjih Jevreja, pa je Omer, Allah s njim bio zadovoljan, rekao: “Zašto ne bismo slali čovjeka koji bi pozivao na namaz?” Na to je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Bilale, ustani i pozovi na namaz!” (El-Buhari, 579 i Muslim, 377).

Način učenja (oglašavanja) ezana i ikameta:

 • Oglašavanje ezana i ikameta je vadžib – obaveza za skupinu – džemat, ne za osobu koja pojedinačno želi obaviti namaz, pa ako to izostave namjerno, ogriješili su se, ali im je namaz ispravan.
 • Propisano je da ezan oglašava – uči osoba lijepog i prodornog glasa s ciljem da se ezan što dalje čuje, kako bi ljudi mogli doći na namaz.
 • Postoji više autentičnih verzija ezana i ikameta koje se prenose od Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, a najpoznatija je ova:

Ikamet :

 1. AAllahu ekber, Allahu ekber.
 2. أEšhedu en la ilahe illellah, (Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha)
 3. أEšhedu ene Muhammede-r-Resulullah. (Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik).
 4. Hajje ‘ale-s-salah. (Dođite na namaz)
 5. Hajje ‘ale-l-felah. (Dođite na spas)
 6. Kad kameti-s-salah, kad kameti-s-salah. (Namaz počinje)
 7. Allahu ekber, Allahu ekber. (Allah je najveći)
 8. La ilahe illellah. (Nema drugog boga osim Allaha)

Ezan

 1. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. (Allah je najveći)
 2. Ešhedu en la ilahe illellah, ešhedu en la ilahe illellah (Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha)
 3. Ešhedu ene Muhammede-r-Resulullah, Ešhedu ene Muhammede-r-Resulullah. (Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik).
 4. Hajje ‘ale-s-salah, hajje ‘ale-s-salah (Dođite na namaz)
 5. Hajje ‘ale-l-felah, hajje ‘ale-l-felah. (Dođite na spas)
 6. Allahu ekber, Allahu ekber. (Allah je najveći)
 7. lLa ilahe illellah. (Nema drugog boga osim Allaha)

Ponavljanje iza mujezina

Preporučeno – mustehab je onome ko čuje ezan da ponavlja riječi koje izgovara mujezin prilikom oglašavanja ezana. Jedina razlika u ponavljanju jeste kada mujezin izgovori riječi: Hajje ‘ale-s-salah i Hajje ‘ale-l-felah, umjesto njih će kazati: La havle, ve la kuvvete illa billah (Nema promjene, niti snage osim uz Allaha).

Nakon ezana, lijepo je izgovoriti dovu: Allahumme, Rabbe hazihi-d-da’veti-t-tammeh, ve’s-salati-l-kaimeh, ati Muhammeden el-vesilete, ve-l-fedilete, veb’ashu mekamen mahmuden ellezi ve’adteh. (Moj Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, podari Muhammedu El-vesileh (položaj u džennetu) i svako dobro, i postavi ga na Počasni položaj kojeg si mu obećao.)