Familieleden en verwanten uitnodigen naar islam (da’wa)

Als je naar islam geleid bent, moet je je best doen om je familieleden naar deze religie op te roepen, want zij zijn degenen die het dichtstbij je staan en die je het dierbaarst zijn. Terwijl je dit doet, dien je elke tegenslag geduldig te doorstaan. Je dient alle mogelijke middelen te gebruiken om hen de waarheid te tonen. Zoals de Qur’an stelt: “Leg de salaat op aan jouw familie en wees daarin zelf volhardend.” (Soera Taahaa 20:132)

Sommige uitnodigers naar islam ervaren dat mensen aan wie zij niet verwant zijn, positief reageren op de uitnodiging, terwijl hun meest directe familieleden hierop afwijzend reageren. Dit kan hen teleurstellen en veel droefheid opleveren. Een succesvolle uitnodiger naar islam geeft echter nooit de hoop op. Hij probeert zijn best te doen om hen naar de waarheid te leiden met verschillende methoden en technieken. Hij bidt tot Allah dat Hij hun harten leidt, zelfs onder de somberste omstandigheden. Precies dit deed de Profeet r bij zijn oom Aboe Taalib. Hij liet geen middel onbeproefd om hem naar islam uit te nodigen en bleef dit doen tot de laatste momenten van diens leven. Toen Aboe Taalib op zijn sterfbed lag, smeekte de Profeet r hem: “Geliefde oom, zeg laa ilaha illallaah (er is niets of niemand het waard om aanbeden te worden behalve Allah) zodat ik voor je kan bemiddelen op de Dag des Oordeels.” (Sahieh Al Bukhari: 3671 en Sahieh Muslim: 24) Het was op dat moment dat Allah ﷻ het volgende vers openbaarde: “Jij kan degene van wie je houdt niet leiden, maar Allah leidt wie Hij wil. En Hij kent hen die geleid worden het beste.” (Soera al Qasas 28:56) Wanneer een nieuwe moslim islam aanneemt, dient hij een sterke en gezonde relatie met zijn familieleden en kennissen aan te gaan, zowel met moslims als niet-moslims. Hij dient ook hoogwaardige normen en waarden te handhaven in zijn omgang met hen, want islam is geen oproep om je te isoleren of terug te trekken uit de maatschappij. Het tonen van vriendelijkheid aan mensen en het handhaven van hoogwaardige normen en waarden in je omgang met hen, is de beste manier om deze prachtige religie aan hen te introduceren, want de Profeet r werd gezonden om een edel karakter te perfectioneren. Het in acht nemen van hoogwaardige normen en waarden en goede omgangsvormen, dient thuis te beginnen, bij je familieleden.