Frivillig fasta

Frivillig fasta

Muslimer är ålagda en månadslång fasta en gång om året under månaden ramadan. De rekommenderas också, under förutsättning att de har förmågan, att fasta under andra dagar för att få mer belöning. Dessa dagar är:

  1. ‘Āŝurā-dagen och en dag före eller efter den. Āŝurā är den tionde i den islamiska kalenderns första månad muḥarram. Det är den dag då Gud l räddade Moses och dränkte Farao och hans väpnade styrkor. En muslim fastar på den dagen som ett uttryck för tacksamhet mot Gud l för att ha räddat Moses, och för att följa i vår profets fotspår som inte bara fastade denna dag utan också ombad sina följeslagare att fasta en dag före eller en dag efter den. (Musnad Aḥmad: 2154) När han tillfrågades om att fasta den dagen sa han: ”Den sonar [de synder som begåtts] föregående år.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1162) 
  2. ‘Arafah-dagen. ‘Arafah är den nionde i den islamiska kalenderns tolfte månad d̂ul-ḥijah. Denna dag samlas pilgrimer som gör den årliga muslimska pilgrimsfärden hadj på den vidsträckta öppna slätt som kallas ‘Arafah för att åkalla Gud, lovprisa Honom och glorifiera Honom. ‘Arafah är årets bästa dag och de som inte gör hadj kan fasta den dagen. När Profeten b tillfrågades om att fasta den dagen sa han: ”Den sonar begångna synder under det föregående och det kommande året.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1162)
  3. Sex dagar i ŝawwāl. Ŝawwāl ä den islamiska kalenderns tionde månad. Profeten b sa: ”Den som fastar ramadan och sedan sex dagar i månaden ŝawwāl får belöning för att ha fastat hela året.