Geen plaats voor een strijd tussen de seksen

Islam beschouwt de relatie tussen man en vrouw als complementair, waarbij elk de gebreken van de ander verhelpt in de bouw van een moslimmaatschappij.

Geen plaats voor een strijd tussen de seksen

De strijd tussen mannen en vrouwen eindigde met mannen die de macht kregen over vrouwen, zoals in sommige pre-islamitische samenlevingen, of met vrouwen die in opstand kwamen tegen hun aangeboren, natuurlijke aanleg, zoals in sommige andere, niet-moslim samenlevingen die de wetten van Allah hebben verworpen.

Dit gebeurde slechts als gevolg van het verwerpen van de leiding van Allah. Zoals de Qur’an stelt: “En begeer niet datgene, waarmee Allah sommigen van jullie bevoorrecht boven anderen heeft. Voor de mannen is er een aandeel in hetgeen zij hebben verdiend en voor de vrouwen is er een aandeel in hetgeen zij hebben verdiend. En vraag Allah van Zijn gunst.” (Soera an Nisaa’ 4:32) Islam heeft man en vrouw beiden geëerd en aan hen beiden onderscheidende kenmerken en rollen toegewezen, waarmee ze kunnen streven naar de beloning van Allah en Zijn tevredenheid kunnen verkrijgen. Islam geeft geen voorkeur aan een van beide seksen, maar richt zich er daarentegen op om het welzijn te bevorderen van het individu in het algemeen en van de maatschappij als geheel.

Er is in islam daarom niet zoiets als een strijd tussen de seksen. Er is geen reden voor heftige rivaliteit in wereldse bezigheden, noch is het noodzakelijk om een van beiden aan te vallen in een poging om hen te kleineren, schaden, bekritiseren of hen op fouten te betrappen.

Je zult er tevergeefs naar zoeken want deze visie bevat een misconceptie over hoe islam kijkt naar de aan man en vrouw toegekende rollen. In islam heeft elk van hen een aandeel volgens wat zij hebben verdiend op materieel en spiritueel vlak. In plaats van elkaar te benijden, dienen zij Allah te vragen om hen meer van Zijn voorzieningen te schenken door toegestaan werk en gebed.