Geloof dat alleen Allah het waard is om aanbeden te worden – De zes pilaren van geloof (imaan)

Wat betekent dit?

Dit betekent dat je met vaste overtuiging gelooft dat Allah de Enige Ware God is die het waard is om aanbeden te worden. Dit houdt in dat alle zichtbare en verborgen daden van aanbidding, zoals smeekbeden, ontzag, angst, vertrouwen, het gebed, verplichte aalmoezen (zakaat), vasten en het zoeken van hulp alleen aan Hem gericht zouden moeten zijn. Zoals de Qur’an stelt: “Jullie God is één God: er is geen god dan Hij! Hij is de Barmhartige, de Genadevolle.” (Soera al Baqara 2:163)

Dit vers maakt overduidelijk dat Allah de Ene en Enige God is: alleen Hij verdient het om aanbeden te worden en niemand naast Hem of in plaats van Hem mag aanbeden worden.

Het belang van het geloof dat Allah de Enige God is die het waard is om aanbeden te worden

Het belang van het geloof dat Allah de Enige God is die het waard is om aanbeden te worden komt in een aantal aspecten duidelijk naar voren:

  1. Het aanbidden van Allah is het ultieme levensdoel van mens en djinn, zoals de Qur’an vermeldt: “En Ik heb de djinn en de mensen alleen geschapen opdat zij Mij aanbidden.” (Soera adh Dhaariyaat 51:56)
  2. De aanbidding van Allah is ook de reden dat Allah boodschappers heeft gestuurd aan wie Hij de heilige boeken heeft geopenbaard om te bevestigen dat Allah de Enige God is die het waard is om aanbeden te worden en om valse godheden te verwerpen die naast Hem of in plaats van Hem aanbeden worden. Zoals de Qur’an stelt: “En Wij hebben inderdaad elk volk een boodschapper gezonden [die zei]: ‘Dien Allah en vermijd valse goden.” (Soera an Nahl 16:36)
  3. Het aanbidden van Allah is de eerste plicht van de mens aan zijn Schepper. Toen de Profeet r Mu’aadh ibn Jabal t naar Jemen stuurde gaf hij hem de volgende orders en aanwijzingen: “Je gaat naar een volk van de Mensen van het Boek. Laat het eerste zijn waar je hen tot oproept, dat zij getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah.” (Sahieh al Bukhari 1389; Sahieh Muslim 19) Dat wil zeggen dat zij alle daden van aanbidding alleen aan Hem moesten wijden.
  4. Geloof dat Allah het enige is dat het waard is om aanbeden te worden, is de ware verwerkelijking van de betekenis van laa ilaha illallaah. Het Arabische woord ilaah (vaak vertaald als ‘god’) verwijst naar iets dat aanbeden wordt. Er is dus niets of niemand die het waard is om aanbeden te worden behalve Allah. Daarom dient er geen daad van aanbidding aan iets te worden gewijd behalve aan Hem alleen.
  5. Geloof dat Allah de enige god is die het waard is om aanbeden te worden is de logische uitkomst van geloof dat Hij de Schepper en de Meester is, Degene die alle zaken beheert.