Geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah – De zes pilaren van geloof (imaan)

Dit omvat het geloof in de namen en eigenschappen die Allah voor Zichzelf bevestigd heeft of die de Boodschapper van Allah r voor Hem bevestigd heeft op een manier die passend is voor Zijn grootsheid.

Allah ﷻ heeft de mooiste namen en de meest perfecte eigenschappen. Al Zijn namen en eigenschappen zijn uniek, zoals de Qur’an vermeldt: “Er is niets dat gelijk is aan Hem en Hij is de Alhorende, de Alziende.” (Soera ash Shoeraa 42:11) Daarom heeft niets dat Hij gecreëerd heeft soortgelijke namen of attributen op wat voor manier dan ook.

Enkele van de mooiste namen van Allah

“De Barmhartige, de Genadevolle.” (Soera al Fatiha 1:3)

“Hij is de Alhorende, de Alziende.” (Soera ash Shoeraa 42:11)

“Hij is de Machtige, de Wijze.” (Soera Luqmaan 31:9)

“Allah, er is geen andere god dan Hij, de Levende, Degene dankzij Wie alles bestaat en van Wie alles afhankelijk is.” (Soera al Baqara 2:255)

“Alle lof is voor Allah, de Heer der Werelden.” (Soera al Fatiha 1:2)

Voordelen van geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah

  1. Je leert Allah ﷻ beter kennen, want geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah vergroot je kennis van Allah, waardoor je geloof verder toeneemt. Degenen die de Namen en Eigenschappen van Allah kennen en begrijpen, zullen zeker hun hart vol hebben met ontzag en liefde voor Hem, en zijn geneigd zich enkel aan Hem over te geven.

  2. Het is de beste manier van het gedenken van Allah (dhikr) om Hem te lofprijzen met Zijn mooiste namen. Zoals de Qur’an het verwoordt: “O jullie die geloven! Gedenk Allah veelvuldig.” (Soera al Ahzaab 33:41)

  3. Je kunt Allah aanroepen en smeken om hulp met Zijn namen en eigenschappen, zoals de Qur’an vermeldt: “Aan Allah behoren alle schone namen toe: roep Hem daarmee aan.” (Soera al A’raaf 7:180) Een voorbeeld hiervan is wanneer je zegt: “Ya Tawwaab, tub ‘aleyya! Ya Rahiem, irhamnie!” (‘O Meest Berouwaanvaardende, aanvaard mijn berouw! O Meest Genadevolle, schenk mij genade!’)

Het hoogste niveau van imaan (geloof)

Geloof, of imaan, bevat meerdere niveaus. Hoe meer een moslim zijn plichten richting Allah verzaakt en Hem ongehoorzaam is, des te meer zal zijn geloof afnemen. Omgekeerd, hoe meer hij Allah gehoorzaamt, Hem aanbidt en vreest, des te meer zal zijn geloof toenemen.

Het hoogste niveau van geloof is in islam omschreven als ihsaan (letterlijk: perfectie, liefdadigheid, het verrichten van goede daden, etc.) wat door de Profeet r als volgt omschreven werd: “Dat betekent dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en hoewel je Hem niet ziet, ziet Hij jou zeker wel.” (Sahieh al Bukhari:50 en Sahieh Muslim:8)

Daarom moet je onthouden dat Allah ﷻ jou ten alle tijden ziet. Of je nu staat of zit, serieus bent of grapjes maakt: wees Hem niet ongehoorzaam, want weet dat Hij jou altijd in de gaten houdt. Laat angst en wanhoop niet de overhand krijgen, want weet dat Allah met jou is. Je zult op geen enkele manier eenzaamheid ervaren als je in stilte bidt tot Allah en Hem aanroept. Hoe kun je een zonde begaan wanneer je met overtuiging gelooft dat Allah volledig bewust is van wat jij in het openbaar en in het geheim doet? Wanneer jij echter een zonde begaat, toon dan berouw aan Allah en zoek zijn vergiffenis. Hij zal jou zeker vergeven en je berouw aanvaarden.

Enkele voordelen van geloof in Allah ﷻ

  1. Allah beschermt de gelovigen tegen kwaad en tegenspoed en tegen complotten van hun vijanden, zoals de Qur’an zegt: “Allah verdedigt degenen die geloven.” (Soera al Hajj 22:38)

  2. Geloof in Allah brengt blijdschap en is de bron van een goed leven, zoals de Qur’an vermeldt: “Wie een goede daad verricht, [zowel] man als vrouw, en een gelovige is, diegene doen Wij een goed leven leiden.” (Soera an Nahl 16:97)

  3. Geloof in Allah bevrijdt het menselijk verstand van bijgeloof. Degenen die in Allah ﷻ geloven, vertrouwen volledig op Hem en zijn volledig toegewijd aan Hem, de Heer der Werelden, de Enige Ware God zonder partners in aanbidding. Het resultaat hiervan is dat zij bang zijn voor niemand en hun devotie enkel tonen aan Allah. Dit bevrijdt hen van alle bijgeloof en misconcepties.

  4. Het beste voordeel van geloof in Allah is het verkrijgen van de tevredenheid van Allah, van de toegang tot het paradijs en van het genot van eeuwigdurende gelukzaligheid en de onbegrensde genade van Allah.