Giáo luật qui định thế nào đối với người không nhịn chay trong Ramadan?

Giáo luật qui định thế nào đối với người không nhịn chay trong Ramadan?

Bất cứ ai ăn uống trong Ramadan một cách không có lý do chính đáng theo qui định của giáo luật thì y sẽ mang tội trái lệnh Allah, y phải sám hối với Ngài và hứa sẽ không tái phạm, y phải nhịn bù lại ngày hôm đó, ngoại trừ trường hợp y quan hệ giao hợp thì ngoài việc y phải nhịn bù lại thì y còn cần phải thực hiện hình phạt Kaffarah cho tội lỗi đó bằng cách giải thoát cho một người nữ nô lệ tức chuộc thân cho một nô lệ Muslim để trả tự do cho y, tôn giáo Islam luôn xem trọng vấn đề tự do con người, và khi nào không tìm thấy người nô lệ như trong thời buổi ngày nay thì y phải nhịn chay hai tháng liên tục nối tiếp nhau, còn nếu y không có khả năng nhịn chay thì y phải nuôi ăn 60 người nghèo.