Giới luật thế nào đối với một người khi y cải đạo sang Islam trong khi y vẫn còn vướng trong hợp đồng giao dịch Riba?

اân phúc và dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế và sụp đổ.

Giới luật thế nào đối với một người khi y cải đạo sang Islam trong khi y vẫn còn vướng trong hợp đồng giao dịch Riba?

Khi một người cải đạo sang Islam trong khi vẫn còn vướng đến hợp đồng giao dịch Riba thì y có hai tình huống giải quyết:

 1. Nếu y là người hưởng lợi từ tiền lãi (tức ăn Riba) thì y chỉ lấy lại phần vốn thôi chứ không lấy bất cứ thứ gì từ phần lãi suất, như Allah, Đấng Tối Cao đã phán: {Nếu các ngươi hối cải thì sẽ được tiền vốn của các ngươi trở lại. Chớ đối xử bất công với người khác thì các ngươi sẽ không bị đối xử bất công trở lại.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 279).
 2. Nếu y là người trả phần lãi thì y lại có hai tình huống:
 • Nếu y có thể hủy hợp đồng và không dính líu nữa nhưng không bị thiệt hại quá lớn thì bắt buộc y phải thực hiện điều đó.
 • Còn trường hợp y không thể hủy bỏ hợp đồng vì nếu làm vậy y sẽ bị thiệt hại rất lớn thì y cứ tiếp tục cho đến khi hết hợp đồng, nhưng ý phải định tâm kiên quyết không quay lại hành vi đó nữa. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Bởi thế, ai đã nhận được lệnh cảnh cáo của Allah và ngưng (việc cho vay lấy lãi) thì sẽ được (Allah) tha thứ về quá khứ của y; và công việc của y sẽ được trình lên cho Allah quyết định. Ngược lại, ai tái phạm thì sẽ làm bạn với Lửa của Hỏa ngục; họ sẽ ở trong đó đời đời.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 275).

 

 • Có phải bạn là người chủ nợ, là người thu nhận lãi suất (ăn Riba) đúng không?
  • Đúng => Bắt buộc bạn chỉ lấy lại phần vốn của bạn không được lấy phần lãi.
  • Không => Nếu bạn là người phải trả phần lãi, liệu bạn có thể hủy hợp đồng mà không bị thiệt hại lớn không?
   • Đúng => Bắt buộc bạn phải hủy hợp đồng nếu như bạn có thể làm điều đó mà không bị thiệt hại nặng như thế.
   • Không => Nếu bạn không thể hủy hợp đồng bởi vì nếu hủy thì bạn phải chịu thiệt hại rất lớn thì bạn cứ tiếp tục cho đến hết hợp đồng nhưng bạn phải quyết là không quay lại giống như vậy nữa trong tương lai.