Hành hương (Hajj)

Ý nghĩa của Hajj

Hajj là định tâm đến ngôi nhà Al-Haram của Allah để thực hiện các nghi thức viếng thăm, và các nghi thức này gồm những hành động, lời nói được Nabi r chỉ dạy và hướng dẫn như Ihram, Tawaf (đi quanh) ngôi đền Ka’bah bảy vòng, Sa’i (đi qua lại) bảy dòng giữa hai ngọn đồi Safa và Marwah, dừng chân tại Arafah, ném các trụ Jamarat ở Mina cùng với những nghi thức khác.

Việc hành hương Hajj mang lại nhiều hồng phúc thiêng liêng cho các bầy tôi như thể hiện sự độc tôn hóa Allah, đặc ân tha thứ của Allah dành cho những người hành hương, những người Muslim có cơ hội quen biết và giao lưu với nhau, học hỏi các giáo luật tôn giáo và những hồng phúc khác.

Thời điểm thực hiện Hajj: Tất cả những việc làm của Hajj được diễn ra từ ngày mồng tám cho đến ngày mười ba của tháng Zdul-Hijah, tháng 12 theo niên lịch Islam.

Hajj bắt buộc đối với ai ?

Đi quanh Ka’bah bảy vòng là một trong các nghi thức trụ cột của Hajj và Umrah. .

Hajj bắt buộc đối với người Muslim Mukallaf có khả năng (ý nghĩa của Makallaf là người tỉnh táo và trưởng thành).

Ý nghĩa của sự có khả năng:

Có thể đến được ngôi nhà Al-Haram một cách an toàn và hợp pháp, có thể thực hiện các nghi thức Hajj một cách không gặp trở ngại, đảm bảo sức khỏe và đầy đủ tiền bạc cho chuyến hành hương cũng như chừa lại một cách đầy đủ làm nguồn chi tiêu cho những người phải có trách nhiệm chu cấp cho họ.

Các trường hợp người Muslim có thể thực hiện Hajj

 1. Có thể tự mình thực hiện, có nghĩa là một người có khả năng tự mình đến ngôi đền một cách không gặp trở ngại quá mức bình thường, có đầy đủ chi phí cho cuộc hành hương, thì bắt buộc y phải tự mình thực hiện Hajj.
 2. Có thể thực hiện Hajj qua người khác chứ không thể tự mình thực hiện, đó là người không có khả năng tự mình thực hiện Hajj do bệnh tật và già yếu nhưng lại tìm thấy người thực hiện hộ cho mình và y có đủ tiền để đưa cho người đó làm lộ phí cho chuyến hành hương cho mình, thì bắt buộc y phải chi ra số tiền đó để người đó thực hiện Hajj cho y.
 3. Người không thể tự mình thực hiện Hajj cũng không thể nhờ người khác thực hiện thì đối tượng này không bắt buộc phải thực hiện Hajj cho tới khi nào y có thể.

Tương tự, người không có đủ tiền để thực hiện Hajj hay không đủ tiền để chừa lại cho người thân thì y không bắt buộc phải thực hiện Hajj.

Và một người không cần phải cố gắng kiếm tiền để thực hiện Hajj, tuy nhiên, khi nào y đã sở hữu được nguồn tài chính đủ để thực hiện thì mới bắt buộc y thực hiện.

Phụ nữ đi làm Hajj phải có người Mahram đi cùng

Giáo luật qui định người phụ nữ đi làm Hajj cần phải có người Mahram đi cùng, nếu không có thì không bắt buộc người phụ nữ phải thực hiện Hajj, và những người Mahram này là chồng hoặc những ai vĩnh viễn không được cưới làm chồng như cha, ông nội (ngoại), con trai, cháu trai, anh em ruột, chú (bác, cậu) (xem trang 205).

Và nếu người phụ nữ đi làm Hajj không có Mahram đi cùng một cách an toàn thì Hajj có giá trị và được ban thưởng nếu được hoàn tất tốt đẹp.

 • Bạn có đủ tiền và đủ sức khỏe cho chuyến đi hành hương Hajj không ?
  • Có => Bắt buộc bạn phải tự mình thực hiện Hajj.
  • Không => Có phải bạn có đủ tiền nhưng bạn không có đủ sức khỏe để tự mình thực hiện Hajj do bệnh tật không hy vọng chữa khỏi hoặc do bạn lớn tuổi già yếu đúng không ?
   • Có => Bắt buộc bạn phải đưa tiền cho người khác đi làm Hajj thay bạn.
   • Không => Nếu bạn không có đủ tiền cho chuyến hành hương Hajj (tiền cho chuyến đi và tiền để lại dành chi tiêu cho người thân mà bạn phải có trách nhiệm chu cấp) thì không bắt buộc bạn phải đi làm Hajj và cũng không bắt buộc bạn phải cố gắng thu gom tiền để thực hiện Hajj.