Hadž (romanje)

Pomen Hadža

Hadž je versko potovanje k Sveti mošeji v Meki in okolici z namenom opraviti obrede Hadža. To potovanje vključuje niz aktivnosti, ki jih je učil Poslanec (mir in blagoslov z njim) in med drugim vključujejo, biti v stanju obredne čistoče (Ihram), sedemkrat hoditi okoli Ka’be, sedemkrat hoditi med hriboma As-Safa in Al-Marwa, stanje na planoti Arafat in metanje kamenčkov v kamnite stebre na Mini.

Zares Hadž zagotavlja romarjem ogromne koristi, vključno z razglasitvijo Allahovega monoteizma, neizmernega odpuščanja, medsebojnim spoznavanjem in učenjem o islamskih predpisih.

Obredi Hadža se običajno opravljajo med osmim in trinajstim Zul-Hidža, dvanajstim mesecem islamskega lunarnega koledarja.

Kdo ga mora opraviti?

Če musliman hoče opraviti Hadž, mora biti zakonsko odgovoren za svoja dejanja (makallaf) in biti sposoben. Zakonska odgovornost (taklif) pomeni, da mora biti odrasel in razumen.

Kaj pomeni sposobnost?

Sposobnost tukaj pomeni sposobnost opraviti potovanje k Sveti mošeji na zakonit način in opraviti obrede Hadža, ne da bi prestajal neobičajno naporne težave in ne da bi tvegal osebno varnost ter lastnino. To tudi pomeni, da stroški, ki jih romar potrebuje za Hadž, ne smejo biti na škodo njegovih potreb in potreb njegovega gospodinjstva.

Sposobnost opraviti Hadž: Različne okoliščine

 1. Sposobnost opraviti Hadž osebno: Ta sposobnost muslimanu dovoljuje, da odide na potovanje k Sveti hiši brez prestajanja neobičajno napornih težav, medtem ko ima zadostna sredstva za to. V tem primeru ga mora opraviti osebno.
 2. Finančna sposobnost, da pooblasti nekoga drugega, da opravi Hadž zanj: To velja za muslimana, ki ni sposoben opraviti Hadža zaradi bolezni ali starosti, vendar ima sredstva, da pooblasti nekoga drugega, ki ga bo opravil zanj. V tem primeru mora ponuditi zastopniku kritje vseh potrebnih stroškov, da ga lahko opravi zanj.
 3. Nesposobnost opraviti Hadž osebno ali z zastopnikom: Oseba, ki ga nikakor ne more opraviti, je izvzeta iz opravljanja Hadža.

Da ilustriramo, oseba, ki nima presežnih sredstev glede na njegove potrebe in potrebe njegovega gospodinjstva, s katerimi bi lahko opravil Hadž, mu ga sploh ni treba opraviti.

Niti se od njega ne zahteva, da zbira denar, da bi ga opravil. Vendar ga mora opraviti takoj, ko postane fizično in finančno sposoben za to.

Ženska potrebuje Mahrama kot družabnika, da opravi Hadž

Če ženska hoče opraviti Hadž, mora biti s svojim možem ali katerimkoli od njenih moških sorodnikov, s katerimi se ji ni dovoljeno poročiti, zaradi njihovega sorodstva (Mahram), kakor so njen oče, dedek, sinovi, vnuki, bratje, nečaki in strici. (poglej stran 207)

Vendar če ženska opravi Hadž brez Mahrama na takšen način, da ni izpostavljena nobeni nevarnosti, je njen Hadž veljaven in zadostuje.

 • Ali si fizično in finančno sposoben opraviti Hadž?
  • Da => Hadž moraš opraviti osebno.
  • Ne => Ali si lahko privoščiš, da ga opraviš, vendar si nesposoben zaradi neke neozdravljive bolezni ali starosti?
   • Da => Potem moraš najti zastopnika in mu ponuditi kritje potrebnih stroškov, da ga opravi zate.
   • Ne => Če nimaš presežnih sredstev glede na svoje potrebe in potrebe svojega gospodinjstva, potem ti sploh ni treba opraviti Hadža.