Handelingen die het gebed ongeldig maken

Handelingen die het gebed ongeldig maken

Het is afkeurenswaardig om aan je handen of gezicht te friemelen tijdens het gebed.

  1. Het gebed verliest haar geldigheid door de volgende zaken: als enkele van de pilaren (arkaan) opzettelijk of uit vergeetachtigheid worden weggelaten, ondanks dat je er toch toe in staat bent
  2. Als enkele van de verplichte handelingen (waajibaat) opzettelijk worden weggelaten, ondanks dat je er toch toe in staat bent.
  3. Opzettelijk spreken terwijl je in gebed bent.
  4. Hardop lachen terwijl je in gebed bent.
  5. Onnodige, continue bewegingen.