Havsprodukter – Landlevande djur

Havsprodukter

Här ingår ätbara vattenväxter och vattenlevande djur som lever hela eller största delen av sina liv i vatten.

Med havsprodukter åsyftas också alla sötvattensprodukter som äts av människan. Allt ätbart som hämtas ur en vattenmiljö kan alltså hänföras till kategorin havsprodukter.

Alla typer av vattenväxter och vattenlevande djur är tillåtna som föda, oavsett om de fångas eller hittas döda, såvida de inte är skadliga för hälsan.

I Koranen sägs: Det som fiske i hav [och andra vatten] kan ge och allt ätligt som kan hämtas därifrån är tillåtet för er, till nytta och glädje för er… (Sura al-Mā’idah, 5:96)

“Fiske” syftar på vattenlevande djur som fångas, medan “allt ätligt” syftar på döda vattenlevande djur som sköljs upp på land.

Landlevande djur

Två villkor gör landlevande djur tillåtna att äta:

  • Det ska vara tillåtet att äta köttet från dem.
  • De ska vara jagade eller slaktade i enlighet med islamisk lag, sharia (ŝarīʿah)