Het belang en de deugden van Mekka en de Heilige Moskee

Het belang en de deugden van Mekka en de Heilige Moskee

De heilige moskee (Al Masdjied al Haraam) bevindt zich in Mekka, een stad aan de westelijke kant van het Arabisch schiereiland, en heeft talrijke deugden, zoals de volgende:

  1. Het herbergt de Ka’bah.

De rijkelijk versierde deur van de Ka’ba met citaten uit de Heilige Qur’an. .

De Ka’bah is een kubusvormig gebouw in het hart van de Heilige Moskee in Mekka. De moslims richten zich ernaar toe in het gebed en tijdens enkele andere daden van aanbidding die Allah ﷻ hen heeft opgedragen.

Het is gebouwd door de Profeet Abraham u en zijn zoon Ismaïel u, die de bevelen van Allah ﷻ hiermee opvolgden, en het is door de geschiedenis heen regelmatig opnieuw gebouwd.

Zoals de Qur’an stelt: “Terwijl Ibrahiem, en Ismaïel met hem, de fundamenten van het Huis optrokken, [zeiden zij]: ‘Onze Heer, aanvaardt dit van ons, Jij bent de Alhorende, de Alwetende.’” (Soera al Baqara 2:127)

De Profeet Mohammed r heeft zelf deelgenomen aan het herbouwen van de Ka’bah met de andere Mekkaanse stammen, toen hij hielp om de Zwarte Steen op zijn plek te leggen.

 

  1. Het was de eerste moskee ter wereld.

Abu Dharr t, een van zijn nobele metgezellen, vroeg de Profeet r eens: “Boodschapper van Allah, welke moskee op aarde was het eerst gebouwd?” Hij r antwoordde: “De Heilige Moskee [in Mekka].” Abu Dharr t vroeg weer: “Welke kwam daarna?” Hij r antwoordde: “De Al Aqsamoskee [in Jeruzalem].” Abu Dharr t vroeg verder: “Hoe lang zat er tussen hen?” “Veertig jaar,” antwoordde De Profeet r. “Waar je je ook bevindt als de gebedstijd aanbreekt,” vervolgde hij, “verricht het gebed daar, want er schuilt deugdzaamheid in het verrichten van gebeden op hun aangestelde tijd.” (Sahieh al Bukhari:3186 en Sahieh Muslim: 520)

  1. De beloning voor gebeden verricht in de Heilige Moskee wordt vele malen vermenigvuldigd.

De Profeet r heeft gezegd: “Één gebed in deze moskee van mij [in Medina] is beter dan duizend gebeden in welke andere moskee dan ook, behalve in de Heilige Moskee [in Mekka]. En één gebed in de Heilige Moskee is beter dan 100.000 gebeden in welke andere moskee dan ook.” (Sunan Ibn Maajah: 1406 en Musnad Ahmad: 14694)

  1. Allah ﷻ en Zijn boodschapper r hebben het heilig verklaard.

Zoals de Qur’an stelt: “[Zeg O Profeet] ‘Mij is slechts opgedragen de Heer van deze stad te dienen, [Degene] die haar heilig heeft gemaakt. En alles behoort Hem toe. En mij is opgedragen bij degenen te horen die zich onderwerpen.’” (Soera an Naml 27:91)

Dit vers maakt duidelijk dat Allah Mekka tot een gewijde plaats heeft gemaakt. Daarmee heeft Allah het de mensen verboden heeft om er onrecht te begaan, om er bloed te vergieten, om er op wild te jagen of om er bomen om te kappen of gras te maaien.

De Profeet r merkte eens op: “Allah heeft Mekka tot een gewijde plaats gemaakt, niet de mensen. Daarom dient elke persoon die gelooft in Allah en de Laatste Dag zich daar te onthouden van bloedvergieten of het kappen van bomen.” (Sahieh al Bukhari:104 en Sahieh Muslim:1354)

  1. Het is de meest dierbare plek ter wereld voor Allah ﷻ en Zijn boodschapper r.

Een van de metgezellen van de Profeet r zei eens: “Ik zag de boodschapper van Allah r op zijn kameel zitten op de markt van Al Hazwarah, terwijl hij zich zo tot Mekka richtte: ‘Bij Allah, je bent voor Allah de beste en de meest dierbare van Zijn plekken. Als ik niet uit jou verdreven was, dan zou ik je nooit verlaten hebben.” (Sunan At Tirmidhi:3925 en An Nasaa’i’s Sunan Al Kubraa: 4252)

  1. Allah ﷻ heeft de bedevaart naar het Heilige Huis verplicht gemaakt voor degenen die ertoe in staat zijn.

Abraham u riep mensen op tot de bedevaart en ze kwamen van heinde en verre om deze te verrichten. Volgens een overlevering van de profeet, verrichtten alle profeten de hajj naar het Heilige Huis. Met betrekking tot het gebod van Allah ﷻ aan Abraham u, vermeldt de Qur’an: “En verkondig de bedevaart onder de mensen. Zij zullen te voet en op magere kamelen naar jou toe komen, van heinde en verre.” (Soera al Hajj 22:27)