Het feest van het verbreken van het vasten (‘id-ul-fitr)

Het feest van het verbreken van het vasten (‘id-ul-fitr)

Feesten komen van religieuze rituelen. Toen de Profeet r in Medina aankwam ontdekte hij dat de mensen daar twee dagen per jaar apart hielden om plezier te maken. Hij vroeg hen: “Wat zijn dit voor dagen?” Zij antwoordden: “Voor de komst van islam, speelden wij en maakte wij plezier op deze twee dagen.” De profeet r zei vervolgens: “Allah heeft jullie twee betere dagen gegeven: ‘id-ul-fitr en ‘id-ul-adha.” (Sunan Abu Dawud: 1134) Hij legde ooit uit dat feesten staan voor de religie van haar volgelingen, waarbij hij opmerkte: “Elk volk heeft zijn feest en dit is ons feest.” (Sahieh al Bukhari: 909 en Sahieh Muslim: 892)

De betekenis van ‘id in islam

‘Id is een dag van feest en blijdschap. Op deze dag geven moslims uitdrukking aan hun geluk en dankbaarheid aan Allah omdat Hij hen naar de waarheid heeft geleid en omdat Hij hen heeft geholpen met het voltooien van het vasten van Ramadan. Ze delen hun blijdschap met iedereen door hun mooiste kleren aan te trekken en door liefdadigheid te geven aan de armen en behoeftigen. Ze nemen deel aan toegestane vieringen en festiviteiten die iedereen blij maken en die hen herinneren aan de gunsten die Allah hun geschonken heeft.

 

Moslimfeesten

Er zijn slechts twee jaarlijkse feesten in islam en moslims dienen geen andere dagen te vieren behalve deze twee. Het zijn: 1) het feest van het verbreken van het vasten (‘id-ul-fitr), wat gevierd wordt op de eerste dag van de islamitische maand van Shawwaal en 2) het offerfeest (‘id-ul-adha), wat gevierd wordt op de tiende dag van islamitische maand Dhoel-Hijjah.

Het feest van het verbreken van het vasten (‘id-ul-fitr)

‘Id-ul-fitr valt op de eerste dag van de islamitische maand Shawwaal en markeert daarmee het einde van de vastenmaand Ramadan. Net als het vasten gedurende de maand Ramadan, is het vieren van ‘id-ul-fitr ook een daad van aanbidding, waarmee moslims hun dankbaarheid aan Allah tonen omdat zij deze daad van aanbidding hebben kunnen vervullen en dat Hij Zijn genade over hen voltooid heeft. Zoals de Qur’an zegt: “Jullie dienen het getelde aantal dagen te voltooien en Allah te verheerlijken voor de leiding die Hij jullie heeft gegeven, opdat jullie wellicht dankbaar zijn.” (Soera al Baqara 2:185)

Wat zou op de dag van ‘id gedaan moeten worden?

  1. Het verrichten van het ‘id-gebed: islam benadrukt dat het ‘id-gebed verricht zou moeten worden. Het is een van de daden die de Profeet r met constantie in acht nam en hij moedigde niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen en kinderen aan om het te verrichten. Het begint als de zon ongeveer één speerlengte (1 meter) boven de horizon is opgekomen en duurt tot de zon over de meridiaan (middagcirkel) is geklommen.

Beschrijving: het ‘id-gebed bestaat uit twee gebedseenheden (raka’aat, enkelvoud: raka’a) waarin de imam hardop Qur’an reciteert. Hierna geeft hij de preek (khoetbah) in twee delen. Het gebed bevat meer takbieraat (enkelvoud: takbiera, het zeggen van Allahoe Akbar) aan het begin van elke gebedseenheid dan een normaal gebed: de imam zegt Allahoe Akbar en voor hij begint met het reciteren van de Qur’an, herhaalt hij dezelfde frase nog zes keer. Nadat hij opstaat voor de tweede gebedseenheid herhaalt hij dezelfde frase nog vijf keer bovenop de takbier die hij reciteerde terwijl hij opstond. De mensen die in gebed staan volgen de imam in deze bewegingen door exact hetzelfde te doen en te zeggen.

  1. Zakaat-ul-fitr betalen: Allah ﷻ heeft het betalen van zakaat-ul-fitr (letterlijk: de verplichte zuiverende liefdadigheid van het verbreken van het vasten) verplicht gesteld voor iedereen die een dag en een nacht aan voedsel bezit. Het bestaat uit één saa’ van het hoofdbestanddeel van het meest gebruikelijke eten van het land, zoals bijvoorbeeld rijst, tarwe of dadels. Het dient geschonken te worden aan arme en behoeftige moslims zodat er op de dag van ‘id-ul-fitr niemand om eten verlegen zit. Het is echter toegestaan om de waarde van zakaat-ul-fitr te betalen in geld, wanneer het duidelijk is dat dit meer voordeel biedt voor arme mensen.

Wanneer wordt dit betaald? Zakaat-ul-fitr kan betaald worden vanaf het moment dat de zon opkomt op de laatste dag van Ramadan tot de tijd van het ‘id-gebed. Het mag echter ook een dag of twee voor de dag van ‘id betaald worden.

De hoeveelheid zakaat-ul-fitr is één saa’ van het hoofdbestanddeel van het meest gebruikelijke eten van het land, of het nu rijst, tarwe of dadels is. Één saa’ is gelijk aan ongeveer 3 kg.

Een moslim dient het voor zichzelf te betalen en voor alle personen die hij wettelijk gezien moet onderhouden, zoals zijn vrouw en kinderen. Het is aanbevolen om het te betalen voor een kind dat nog niet geboren is.

De Profeet r stelde het verplicht als “boetedoening voor het gebruik van obsceen taalgebruik tijdens het vasten en om eten voor de behoeftige te verzorgen. Het wordt beschouwd als zakaat voor degenen die het vóór het gebed betalen, maar het wordt slechts als sadaqah (vrijwillige liefdadigheid) beschouwd voor degenen die het na het ‘id-gebed betalen.” (Sunan Abu Dawud: 1609)

  1. Moslims spreiden op deze dag vreugde en gezelligheid ten toon voor alle gezinsleden, jong en oud, man en vrouw, met allerlei soorten toegestaan vertier. Ze dragen hun beste en mooiste kleding en eten en drinken, want deze vallen onder daden van aanbidding. Vasten is op deze dag strikt verboden.
  2. De nacht voorafgaand aan de dag van ‘id en onderweg naar het ‘id-gebed, zijn een speciale gelegenheid waarbij de takbier wordt gereciteerd. De moslims gaan hiermee door tot de imam verschijnt en het ‘id-gebed van start gaat. Ze tonen hiermee hun dankbaarheid aan Allah ﷻ dat ze het vasten in de maand Ramadan hebben mogen voltooien. De Qur’an stelt: “Jullie dienen het getelde aantal dagen te voltooien en Allah te verheerlijken voor de leiding die Hij jullie heeft gegeven, opdat jullie wellicht dankbaar zijn.” (Soera al Baqara 2:185)

De manier waarop de takbieraat worden uitgesproken tijdens deze gelegenheid is als volgt: Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, laa ilaha illalllaah, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, walillaahil hamd (Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, er is niets of niemand het waard om aanbeden te worden behalve Allah, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, en alle lof behoort aan Allah).

Je kunt ook het volgende reciteren: Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, laa ilaha illalllaah, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, walillaahil hamd (Allah is de Grootste, voor Hem is de overvloedige lofprijzing en glorie zij dag en nacht aan Hem.)

Over het algemeen reciteren de mannen de takbieraat hardop, maar zonder anderen te storen, terwijl vrouwen het zachtjes uitspreken.