Het gebed van de zieke

Het gebed van de zieke

Een moslim dient de verplichte gebeden onder alle omstandigheden te verrichten, wanneer hij volledig bij bewustzijn is en in bezit van zijn verstandelijke vermogens is. Islam houdt echter wel rekening met de verschillende situaties waarin de mens zich bevindt en de bijzondere noodzakelijkheden die daarbij komen kijken. Vandaar dat er regelgeving is met betrekking tot zieke mensen.

Ter verduidelijking:

  • Als je te ziek bent om te staan of wanneer het staan het herstel vertraagt, is het toegestaan om het gebed zittend te verrichten. Als dit onmogelijk is, dan kan je het liggend op je zij verrichten. De Profeet r zei: “Bidt staande. Als je dit niet kunt doen, bid dan zittend. Als je dit ook niet kunt doen, bid dan op je zij.” (Sahieh al Bukhari: 1066)

 

  • Als je niet kunt buigen of prosterneren, dan mag je naar voren leunen zover als binnen je vermogen ligt.
  • Als je niet op de vloer kunt zitten, mag je op een stoel of iets soortgelijks zitten.
  • Als je geen woedoe’ kunt verrichten voor elk gebed vanwege je ziekte, dan mag je het middaggebed (dhuhr) en het namiddaggebed (‘Asr) combineren, zo ook het gebed van de zonsondergang (maghrib) en het late avondgebed (‘ishaa’).
  • Als je geen water kunt gebruiken vanwege je ziekte, dan mag in plaats van woedoe’ tayammoem verrichten (de droge rituele reiniging) en vervolgens het gebed verrichten.