Het huwelijk in islam

Het huwelijk in islam

Het huwelijk wordt door islam met klem als één van de sterkste relaties gezien.

Het huwelijk wordt in islam benadrukt als één van de sterkste relaties en het wordt beschouwd en aangemoedigd als een gebruik van de profeten. (Zie blz. 202)

Islam hecht omtrent het huwelijk zoveel waarde aan regelgeving, etiquette en de rechten van echtgenoten, dat het op die manier stabiliteit en continuïteit van het huwelijk garandeert. Zo creëert het een succesvolle familie waarbinnen kinderen kunnen worden grootgebracht met psychologische stabiliteit, met inachtneming van vroomheid en morele integriteit, om zo uiteindelijk uit te blinken op diverse vlakken in het leven.

 

Deze regelgeving omvat de volgende zaken:

Islam heeft verschillende voorwaarden verbonden aan de geldigheid van een huwelijkscontract. Die zijn als volgt:

Voorwaarden die islam bepaalt ten aanzien van de echtgenote:

  1. De echtgenote dient gelovig moslim, christen of jood te zijn. Echter, islam moedigt moslimmannen aan om goede en vrome moslimvrouwen te kiezen omdat een belijdend moslimvrouw een goede moeder zal zijn, die haar kinderen de best mogelijke opvoeding zal geven en die haar echtgenoot zal helpen om zich vast te houden aan de leerstellingen van islam. Zoals de Profeet r zei: “Huw een vrome moslimvrouw en je zult succesvol zijn.” (Sahieh Al Bukhari: 4802 en Sahieh Muslim: 1466)
  2. Het dient een kuise vrouw te zijn, omdat het verboden is om te trouwen met een vrouw die bekend staat om haar wulpsheid en onzedelijkheid. Zoals de Qur’an stelt: “En eveneens [toegestaan om mee te huwen zijn] kuise vrouwen uit het midden van de gelovigen en kuise vrouwen uit het midden van degenen aan wie vóór jullie het Boek is gegeven.” (Soera Al Maa’ida 5: 5)
  3. Ze dient niet van de categorie vrouwen te zijn met wie hij op geen enkel moment in zijn leven mag trouwen (mahram) (zie blz. 206), noch mag hij op hetzelfde moment getrouwd zijn met twee zusters of met een vrouw en haar tante.

Voorwaarden die islam stelt ten aanzien van de echtgenoot:

De echtgenoot dient moslim te zijn. Het is een moslimvrouw niet toegestaan om te trouwen met een man die geen moslim is, ongeacht wat voor religie hij heeft, ongeacht of hij van de Mensen van het Boek is (joden en christenen) of niet. Islam benadrukt dat een man geaccepteerd dient te worden als hij voldoet aan twee voorwaarden:

  • Hij houdt zich aan de religie
  • Hij bezit een goed karakter

De Profeet r zei: “Als een man van wie de religie en het karakter je tevreden stellen, vraagt om de hand van je dochter, dan ga je akkoord met zijn verzoek.” (Sunan At Tirmidhi: 1084 en Sunan Ibn Maajah: 1967)