Het vasten in Ramadan

Het vasten in Ramadan

Definitie

Vasten (siyyaam of sawm) is een daad van aanbidding die inhoudt dat je jezelf eten, drinken en seksualiteit ontzegt en alles wat zeker je vasten verbreekt van de ochtendschemering (vanaf de oproep tot het fajr-gebed) tot zonsondergang (tot de oproep van het maghrib-gebed).

Deugden van de maand Ramadan

De vastende persoon kent twee momenten van geluk: de eerste wanneer hij zijn vasten verbreekt en de tweede wanneer hij zijn Heer ontmoet

Ramadan is de negende maanmaand van islamitische kalender. Het is de beste maand van het jaar en heeft een aantal deugden, waaronder de volgende:

 1. Het was de maand waarin het grootste en meest verheven van alle heilige boeken, de Heilige Qur’an, werd geopenbaard: “De maand Ramadan is [de maand] waarin de Qur’an is neergezonden, als leidraad voor de mensen met duidelijke bewijzen van leiding en het onderscheid [tussen waarheid en valsheid]. Wie van jullie van deze maand getuige is, dient dan te vasten.” (Soera al Baqara 2:185)
 2. De Profeet r zei: “wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het paradijs geopend, de poorten naar het hellevuur gesloten en de duivels aan de ketting gelegd.”(Sahieh al Bukhari: 3103 en Sahieh Muslim: 1079) Het bevat dus de mogelijkheid voor de gelovige om dichterbij Allah te komen door goede daden te verrichten en slechte daden te vermijden.
 3. Degene die gedurende de uren van daglicht vast en die in de nacht in gebed staat, zal zijn voorbije zonden vergeven zien. De Profeet r zei: “Degene die vast in de maand Ramadan met oprecht geloof, in de verwachting beloond te worden door Allah [in het hiernamaals], zal al zijn voorbije zonden vergeven zien.” (Sahieh al Bukhari: 1910 en Sahieh Muslim: 760) Hij zei ook: “Degene die vrijwillige gebeden verricht in de nacht met oprecht geloof, hopende dat hij de beloning van Allah [in het hiernamaals] zal verkrijgen, zal al zijn voorbije zonden vergeven zien.” (Sahieh al Bukhari: 1905 en Sahieh Muslim: 759)
 4. Laylat-ul-Qadr (De nacht van de bepaling, ook wel de nacht van kracht genoemd) vindt plaats in deze maand. De Qur’an informeert ons erover dat goede daden in deze nacht veel beter zijn dan het verrichten van goede daden gedurende vele jaren: “De nacht van Qadr is beter dan duizend maanden.” (Soera al Qadr 97:3) Iemand die in deze nacht bidt met een oprecht geloof in de verwachting van de beloning van Allah in het hiernamaals, zal de vergiffenis van Allah verkrijgen voor alle voorbije zonden. Deze nacht valt in één van de oneven nachten van de laatste tien dagen van Ramadan en niemand weet precies wanneer.

De wijsheid achter het vasten

Allah ﷻ gebiedt de gelovigen om het vasten in acht te nemen vanwege een aantal redenen die te maken hebben met deze wereld en met het hiernamaals. Hieronder vallen de volgende zaken:

 1. Het helpt om taqwa te realiseren (rechtschapenheid, vroomheid, bewustzijn van Allah, jezelf beschermen tegen kwaad)

Het vasten is een daad van aanbidding waarmee de gelovigen de nabijheid van hun Heer zoeken door hun hartstochtelijke verlangens op te geven. Ze plaatsen zich tegenover fysieke verleidingen op alle tijden en plaatsen, in het geheim en in het openbaar, en weten dat Allah hen in de gaten houdt. Zoals de Qur’an stelt: ““O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het ook was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie je bewust zijn van Allah.” (Soera al Baqara 2:183)

 1. Het bevat ruime trainingsmogelijkheden om je te weerhouden van zonden en slechte daden.

Als een vastend persoon zich weerhoudt van het begaan van toegestane daden uit totale gehoorzaamheid aan Allah, dan zal hij er zeker toe in staat zijn om zijn bevliegingen en verlangens te beheersen, om zonden te vermijden en niet te volharden in valsheid of af te wijken van de waarheid. De Profeet r heeft gezegd: “Iemand die niet afziet van bedrieglijke woorden en daden [wanneer hij vast] moet weten dat Allah er geen behoefte heeft aan heeft dat hij zijn eten en drinken laat staan.” (Sahieh al Bukhari: 1804) Dit betekent dat degenen die niet afzien van het vertellen van leugens en het bedriegen van andere mensen, feitelijk niet het ware doel van vasten zien.

 1. Het helpt ons om de behoeftigen en de noodlijdenden te gedenken en moedigt ons aan om met hen te sympathiseren.

Omdat de vastende persoon de pijn van ontbering en honger ervaart, weliswaar alleen tijdelijk, beseft hij de zware effecten van dergelijke pijn voor zijn islamitische broeders en zusters die langere tijden zonder de basisbenodigdheden door het leven moeten gaan en die extreme honger en dorst doormaken. Dit moedigt hem aan om meer mededogen met hen te voelen en om hen te helpen.

Deugden van het vasten

Het vasten kent talrijke deugden, waaronder de volgende:

 1. Een persoon die oprecht gelooft in Allah en die vast uit gehoorzaamheid aan Zijn geboden en die zich hierdoor zeker voelt van Zijn beloning in het hiernamaals, zal al zijn voorbije zonden vergeven zien. De Profeet r zei: “Wie vast in de maand Ramadan, uit een oprecht geloof en in verwachting van de beloning van Allah [in het hiernamaals] zal al zijn voorbije zonden vergeven zien.” (Sahieh al Bukhari: 1910 en Sahieh Muslim: 760)
 2. De vastende persoon zal grote blijdschap ervaren in het hiernamaals naar aanleiding van de grote beloning die hij zal ontvangen en de gelukzaligheid die hij zal ervaren vanwege het vasten. De Profeet r zei: “De vastende persoon kent twee momenten van geluk: de eerste wanneer hij zijn vasten verbreekt en de tweede wanneer hij zijn Heer ontmoet.” (Sahieh al Bukhari: 1805 en Sahieh Muslim: 1151)
 3. Het paradijs heeft een poort die Ar Rayyaan heet, waardoor alleen degenen die gewoon waren te vasten naar binnen gaan. De Profeet r zei: “In het paradijs is een poort die Ar Rayyaan heet, waardoor alleen degenen die vasten naar binnen zullen gaan op de Dag der Opwekking en niemand anders dan zij zullen er binnengaan. Er zal gezegd worden: ‘Waar zijn degenen die gevast hebben?’ Ze zullen dan opstaan en niemand zal er binnengaan behalve zij. Wanneer zij naar binnen zijn gegaan, zal deze gesloten worden en zal niemand er nog binnengaan.” (Sahieh al Bukhari: 1797 en Sahieh Muslim: 1152)
 4. Elke daad van aanbidding heeft een specifieke beloning behalve het vasten, want hiervoor zal Allah, in Zijn oneindige voorziening en barmhartigheid, degenen die het in acht namen overvloedig belonen. De Profeet r zei: “Allah heeft gezegd: ‘Alle daden van de kinderen van Adam zijn voor hen, behalve het vasten. Dat is voor Mij en Ik zal het belonen.” (Sahieh al Bukhari: 1805 en Sahieh Muslim: 1151)