Hiếu thảo với cha mẹ

Hiếu thảo với cha mẹ

Hiếu thảo, đối xử tử tế với cha mẹ là việc làm ngoan đạo thiêng liêng và vĩ đại, nó mang lại nhiều ân phước nơi Allah, Đấng Tối Cao, quả thật, Ngài đã liên kết việc làm này với sự thờ phượng và độc tôn hóa một mình Ngài.

Islam xem việc hiếu thảo và đối xử với cha mẹ là một trong những nguyên nhân được thu nhận vào Thiên Đàng, Thiên Sứ của Allah r phán: “Cha mẹ là cánh cửa trung tâm của Thiên Đàng, bởi thế, nếu muốn ngươi hãy để mất cánh cửa đó hoặc hay giữ lấy nó” (Tirmizhi: 1900).

  • Sự nguy hiểm của việc bất hiếu và đối xử tệ bạc với cha mẹ:

Một trong những đại trọng tội mà giáo luật nghiêm cấm và cảnh báo, đó là đối xử tệ bạc với cha mẹ, như Nabi r đã nói với các vị Sahabah: “Các ngươi có muốn Ta cho các ngươi biết về tội lớn nhất trong các đại trọng tội không?” Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, chúng tôi muốn. Người r bảo: “Đó là tội Shirk với Allah và bất hiếu với cha mẹ”. (Albukhari: 5918)

  • Vâng lời cha mẹ trong tất cả mọi việc ngoại trừ những điều nghịch lại lệnh Allah:

Bắt buộc phải vâng lời cha mẹ trong mọi sự việc mà hai người họ sai bảo trừ phi hai người họ sai bảo nghịch lại lệnh của Allah thì không nghe lời họ, bởi vì đó là nghe theo lời sai bảo của tạo vật nghịch lại Đấng Tạo Hóa. Allah, Đấng Tối Cao phán: }ووَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا{ (العنكبوت: 8) {Và TA truyền lệnh cho con người hãy ăn ở tử tế với cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc ngươi làm điều Shirk với TA (Allah) mà ngươi không hề biết một tí nào thì chớ nghe lời hai người họ.} (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 8).

  • Ăn ở tử tế với cha mẹ đặc biệt là lúc cha mẹ ở tuổi già:

Allah, Đấng Tối Cao phán: }وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا{ (الإسراء: 23) {Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) sắc lệnh cho các ngươi phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người họ hoặc cả hai sống chung với các ngươi đến tuổi già thì các ngươi chớ buông tiếng ‘uf’ (âm thanh biểu hiện sự bất kính) với hai người họ, và chớ xua đuổi hai người họ, mà các ngươi phải ăn nói với hai người họ lời lẽ tôn kính.} (Chương 17 – Al-Isra, câu 23). Allah, Đấng Tối Cao phán cho biết rằng Ngài sắc lệnh bắt buộc con người phải vâng lời cha mẹ của y, không được xúc phạm hoặc lớn tiếng với hai người họ, đặc biệt là khi họ già yếu, Ngài không cho phép có thái độ bất kính với hai người cha mẹ dù chỉ là một tiếng thở dài khó chịu.

  • Cha mẹ là người Kafir:

Người Muslim phải ăn ở tử tế và hiếu thảo với cha mẹ, phải vâng lời sai bảo của hai người họ dù hai người họ là Kafir. Allah, Đấng Tối Cao phán: }وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا{ (لقمان: 15) {Và nếu cha mẹ đấu tranh bắt ngươi làm điều Shirk với TA với những kẻ mà ngươi không biết thì ngươi chớ nghe theo hai người họ, nhưng ngươi hãy ăn ở và đối xử tử tế với hai người họ ở đời này.} (Chương 31 – Luqman, câu 15). Và một trong những điều hiếu thảo với cha mẹ là hãy kêu gọi họ đến với Islam bằng sự khôn ngoan, khéo léo và nhẹ nhàng.