Hijab (Sự che kín thân thể)

Hijab (Sự che kín thân thể):

Allah sắc lệnh bắt phụ nữ phải Hijab mà không qui định cho đàn ông bởi vì phụ nữ là phái đẹp và khiêu gợi cho ham muốn tình dục, phụ nữ gợi ham muốn tình dục hơn đàn ông.

Quả thật, Allah sắc lệnh Hijab đối với phụ nữ vì những ý nghĩa tiêu biểu sau:

  • Để phụ nữ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc sống và xã hội trong các lĩnh vực kiến thức và lao động một cách tốt đẹp và có thể bảo đảm phẩm hạnh và đức khiết tịnh của phụ nữ.
  • Giảm thiểu những nguy cơ quấy rối tình dục, một mặt để đảm bảo sự trong sạch và lành mạnh cho cộng đồng và xã hội, một mặt để bảo vệ danh dự và sự tôn vinh cho phụ nữ.
  • Giúp đàn ông nhìn phụ nữ theo cách khiết tịnh và kỷ luật, để họ cư xử với phụ nữ như một con người có sự tôn vinh, được tôn trọng và thuần khiết chứ không phải là một công cụ thỏa mãn tình dục hay một thứ phương tiện để giải trí và tiêu khiển.

Giới hạn của Hijab:

Allah sắc lệnh bắt phụ nữ khi đứng trước đàn ông Ajnabi thì phải che kín toàn thân ngoại trừ gương mặt và hai bàn tay, như Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và bảo họ chớ phô bày nhan sắc ra ngoài ngoại trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tự nhiên} (Chương 24 – Annur, câu 31). Những bộ phận nào lộ ra tự nhiên là gương mặt và hai bàn tay, trừ trường hợp khi nào sợ gương mặt và bàn tay cũng gây phần cám dỗ thì lúc bấy giờ mới bắt buộc che đậy cả mặt và bàn tay.

Hijab bảo vệ phụ nữ và để họ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc sống và xã hội trong các lĩnh vực kiến thức và lao động một cách tốt đẹp và để cho họ giữ lại hình ảnh của một con người được tôn vinh và kính trọng.

Các nguyên tắc Hijab:

Phụ nữ được phép mặc bất cứ loại y phục nào tùy thích, tự do kiểu dáng và màu sắc miễn sao phải đảm bảo các yếu tố sau:

  1. Y phục phải che kín những bộ phận bắt buộc phải che kín.
  2. Y phục phải rộng không được bó sát để lộ các đường nét của cơ thể
  3. Y phục không được mỏng để thấy hết các bộ phận từ bên dưới y phục.