Hoe word je moslim

Hoe word je moslim

Om toe te treden tot islam, hoef je alleen de geloofsgetuigenis (shahadah) uit te spreken met oprechte overtuiging en in volle bewustzijn van de betekenis. De shahadah is de eerste en belangrijkste pilaar van islam en bestaat uit twee delen, namelijk:

  1. Ash hadoe an laa ilaaha illallaah: dit betekent: ik getuig dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah; ik aanbid alleen Hem en ken Hem geen gelijken toe in aanbidding.
  2. Wa ash hadoe anna Mohammaden rasoeloellah: dit betekent: en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is, door Allah gezonden naar de mensheid; ik zal zijn geboden gehoorzamen en alles wat hij verboden heeft vermijden; ik zal Allah aanbidden volgens Zijn wetgeving en volgens de leerstellingen van Zijn boodschapper r. (Zie blz. 42-50)

Een bad nemen

Het moment dat iemand islam omarmt is ongetwijfeld het belangrijkste moment in iemands leven. Het duidt op iemands ware geboorte en op het besef van het ware levensdoel in dit leven. Nu deze persoon islam is binnengetreden, wordt hem of haar aanbevolen om een bad (ghoesl) te nemen door het hele lichaam met water te wassen. Net zoals de ziel gezuiverd is van zaken als het toekennen van gelijken aan Allah in aanbidding (shirk) en het verrichten van andere zonden, wordt het aanbevolen om een bad te nemen om zo het lichaam te zuiveren.

Toen één van de vooraanstaande Arabieren toetrad tot islam, beval de Profeet r hem om een bad te nemen. (Al Bayhaqie’s as Sunan as Soeghraa: 837)