Hur man konverterar till islam

Hur man konverterar till islam

Allt man behöver göra för att bli muslim är att uttala trosbekännelsen, shahada (ŝahādah), med uppriktig övertygelse och i fullständig medvetenhet om dess innebörd. Shahada är den första och viktigaste av islams fem pelare och består av två delar:

  1. Aŝhadu an lā ilāha illallāh: Detta betyder: Jag vittnar om att det inte finns någon som har rätt att dyrkas utom Gud l – jag dyrkar Honom ensam utan att sätta någon eller något vid Hans sida.
  2. Wa aŝhadu anna muḥammad rasūlullāh: Detta betyder: Och jag vittnar om att Muhammed b är Guds sändebud som Gud l har skickat till hela mänskligheten – jag ska göra det han säger och undvika det han förbjuder och dyrka Gud l i enlighet med Hans lag och Hans sändebuds undervisning. (se kapitlet ”Din tro”)

Att ta ett bad:

Den stund då en person antar islam är tveklöst det största ögonblicket i den personens liv, ty den markerar hans verkliga födelse genom vilken han har kommit att förstå den verkliga grunden till sin existens i detta liv. När han nu har trätt in i islam rekommenderas han att genomföra helkroppstvättningen (ĝusl) genom att tvätta hela kroppen med vatten. Precis som han rensar sin själ från sådant som att begå ŝirk, dvs. sätta någon eller något vid Guds sida, och andra synder, rekommenderas han att rena kroppen genom ett bad.

Då en av de arabiska ädlingarna antog islam instruerade Profeten b honom att ta ett bad. (al-Bayhaqīs Sunan as-Suĝrā: 837)