Importanța și virtuțile Meccăi și ale Moscheii Sacre

Importanța și virtuțile Meccăi și ale Moscheii Sacre

Moscheea Sacră (Al-Masjid Al-Haram) se află în Mecca, un oraș aflat în partea de vest a Peninsulei Arabice și are numeroase virtuți, printre care figurează și următoarele:

  1. Găzduiește Kaʻbah

Ușa Kaʻbei, inscripționată masiv cu citate din Nobilul Coran.

Kaʻbah este o clădire în formă de cub situată în centrul Moscheii Sacre din Mecca.

Aceasta este direcția spre care musulmanii se îndreaptă în rugăciune, precum și în timpul unor alte acte de adorare pe care Allah Preaînaltul le poruncește să le îndeplinească.

A fost construită de Profetul Avraam și de fiul său, Ismail (Pacea fie asupra lor!), urmând Porunca lui Allah Preaînaltul în acest sens și a fost reconstruită de mai multe ori de-a lungul istoriei.

Coranul spune: „Și când Avraam și Ismail au ridicat temeliile Casei, [au zis ei]: «Domnul nostru, primește-o de la noi! Tu ești As-Samī‘ [Cel care Aude Totul], Al-‘Alīm [Atoatecunoscătorul, Omniscientul]!»” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:127]

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) însuși a luat parte la așezarea Pietrei Negre la locul ei, împreună cu diferitele triburi meccane, când au reconstruit Kaʻbah.

  1. A fost prima moschee construită vreodată pe Pământ

Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!), unul dintre companionii nobilului Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), l-a întrebat odată: „L-am întrebat pe Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «O, Mesager al lui Allah, care a fost prima moschee construită pe Pământ?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a răspuns: «Masjid Al-Haram.» Apoi l-am întrebat: «Iar a doua care a fost?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a răspuns: «Moscheea Al-Aqsa.» Apoi l-am întrebat: «Care este perioada care s-a scurs între construirea acestor două locuri?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a răspuns: «Patruzeci de ani, însă oriunde te afli atunci când sosește timpul rugăciunii, roagă-te, deoarece Pământul a fost construit ca loc de rugăciune.»” [Al-Bukhari, 3366; Muslim, 520]

  1. Recompensa pentru rugăciunea efectuată în această moschee este multiplicată

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „O rugăciune în această moschee a mea [din Medina] este mai bună decât o mie de rugăciuni în oricare alta, cu excepția Moscheii Sacre [din Mecca], iar rugăciunea în Moscheea Sacră este mai bună decât o sută de mii de rugăciuni oriunde altundeva.” [Ibn Majah, 1406; Ahmad, 14694]

  1. Allah Preaînaltul și Trimisul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au declarat-o sacră

Așa cum este scris în Coran: „Mi s-a poruncit mie să-L ador pe Stăpânul acestei cetăți pe care El a făcut-o sacră – și ale Lui sunt toate lucrurile – și mi s-a poruncit mie să fiu dintre musulmani.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 27:91]

Acest verset subliniază faptul că Allah Preaînaltul a declarat Mecca un sanctuar și, astfel, le-a interzis oamenilor să comită nedreptăți sau vărsare de sânge în el, să vâneze, să taie copacii sau iarba în acest loc.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah, și nu oamenii, a făcut Mecca un sanctuar; așadar cei ce cred în Allah și în Ziua de Apoi să nu verse sânge în ea [Mecca] și să nu îi taie copacii.” [Al-Bukhari, 104; Muslim, 1354]

  1. Dintre toate locurile, este cel mai iubit de către Allah Preaînaltul și de Trimisul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Unul dintre companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Odată, l-am văzut pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) încălecat pe cămila sa în piața Al-Hazwarah, spunând despre Mecca: «[Jur] pe Allah, că tu ești tărâmul cel mai bun și mai iubit de Allah dintre toate. De n-aș fi fost izgonit, nu te-aș fi părăsit niciodată.»” [At-Tirmidhi, 3925; An-Nasa’i, 4252]

  1. Allah Preaînaltul a făcut obligatoriu pelerinajul la Casa cea Sfântă pentru toți cei care îl pot efectua

Avraam (Pacea fie asupra sa!) a chemat oamenii la efectuarea pelerinajului, iar ei au venit să-l înfăptuiască din cele mai îndepărtate locuri. Conform consemnărilor existente în Tradițiile profetice, toți Profeții (Pacea fie asupra lor!) au îndeplinit pelerinajul la Casa cea Sacră. În ceea ce privește Porunca lui Allah către Avraam (Pacea fie asupra sa!), Coranul spune în această privință: „Și cheamă-i pe oameni la pelerinaj și ei se vor îndrepta către tine pe jos și pe cămile slabe [din cauza muncii și nu a foamei], sprintene, venind pe toate drumurile din depărtări.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 22:27]