Invitarea la islam a membrilor familiei și a rudelor – chemarea altora la islam (daʻwah)

O persoană care a fost călăuzită către islam trebuie să facă tot posibilul pentru a-i chema și pe membrii familiei și pe rudele sale la această religie, deoarece aceștia sunt cei mai apropiați și mai dragi oameni pentru el. El ar trebui să suporte, cu răbdare, orice neajuns se poate ivi în timp ce îi invită la islam. El trebuie să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a le arăta adevărul. Coranul spune: „Și poruncește neamului tău rugăciunea [as-salāh] și fii statornic în ea! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 20:132]

Unii dintre cei care cheamă la islam pot constata că oamenii cu care nu sunt înrudiți răspund mai repede invitației, în timp ce rudele mai apropiate refuză acest lucru, ceea ce le provoacă o mare suferință și dezamăgire. Însă, cel care se va bucura de succes în chemarea la islam, nu renunță niciodată la speranță; el încearcă din răsputeri să-i călăuzească spre adevăr, folosind metode și tehnici diverse și rugându-se lui Allah Preaînaltul să călăuzească inimile lor, chiar și în cele mai sumbre circumstanțe.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a procedat întocmai cu unchiul său, Abu Tālib, care îl apăra în faţa tribului Quraiş, dar, cu toate acestea, el nu s-a convertit la islam. A depus tot efortul pentru a-l chema la islam și a continuat să facă acest lucru până în ultimele clipe ale vieții acestuia. Când Abu Tālib era pe patul de moarte, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a implorat: „O, unchiule, spune, Lā ilāha illa Allah (Nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah), o expresie prin care să te apăr în fața lui Allah.” [Al-Bukhari, 3884; Muslim, 24] Cu toate acestea, Abu Tālib a refuzat acest lucru și, astfel, a murit politeist. Acesta a fost prilejul cu care Allah a revelat următorul verset: „Tu, [o, Mohammed], nu călăuzești pe cine-ți place, ci Allah călăuzește pe cine voiește și El îi cunoaște mai bine pe cei ce se lasă călăuziți.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 28:56] Cei care cheamă la islam trebuie să încerce tot ceea ce le stă în putinţă, însă inimile oamenilor se află în Mâna lui Allah Preaînaltul şi doar El îi călăuzeşte pe Drumul cel Drept. De îndată ce îmbrățișează islamul, noul musulman trebuie să construiască o relație puternică și sănătoasă cu rudele și cunoscuții săi, musulmani și nemusulmani deopotrivă. El trebuie să respecte, de asemenea, standardele morale în relațiile cu ei, pentru că islamul nu este o chemare la izolare și retragere din viața socială. Într-adevăr, arătând bunătate oamenilor și respectând standardele morale în relația cu ei este cel mai bun mod de a le prezenta această măreață religie, cu care Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost trimis pentru a perfecționa caracterul nobil. Respectarea standardelor morale înalte și a unui comportament bun trebuie să pornească chiar din interiorul căminului, împreună cu membrii familiei. (vezi pagina 222)