Is het aangeraden om je naam te veranderen nadat je islam hebt aanvaard?

Is het aangeraden om je naam te veranderen nadat je islam hebt aanvaard?

De algemene regel is dat een nieuwe moslim zijn naam kan behouden en dat hij deze helemaal niet hoeft te veranderen. Het veranderen van je naam was zelfs helemaal niet bekend onder de metgezellen van de Profeet r, moge Allah tevreden zijn met hen allen. Veel mensen hebben islam aanvaard en hebben hun niet-Arabische naam behouden, tenzij de naam een slechte betekenis heeft.

Je kunt je naam veranderen in de volgende gevallen:

 1. Als het dienstbaarheid inhoudt aan iets of iemand anders dan Allah of als het een betekenis heeft die haaks staat op islamitische geloofsovertuiging:

Namen die dienstbaarheid impliceren aan iets of iemand anders dan Allah zijn: Abdul-Masieh (dienaar van de Messias), een naam die gebruikelijk is onder de Arabische christenen; of Abdun-Nabiyy (dienaar van de Profeet), een naam die gebruikelijk is onder sommige moslims. Dit bevat ook namen die een betekenis hebben die ingaat tegen islamitische geloofsovertuiging, zoals Shenoeda (veelvuldig in gebruik bij Egyptische christenen, de Kopten) wat ‘zoon van God’ betekent. Geprezen is Hij en ver verheven boven de zaken die zij beweren!

Namen die één van de eigenschappen van Allah aangeven zijn ook niet toegestaan.

Een voorbeeld hiervan is het toeschrijven aan iemand van een eigenschap die volledig uniek is voor Allah, zoals bijvoorbeeld de titel ‘koning der koningen.’

 1. Als de naam iets inhoudt dat beledigend is of als deze niet acceptabel wordt geacht door mensen met sterke morele waarden.

Allah ﷻ heeft alle slechte zaken zonder uitzondering verboden verklaard en het is daarom niet gepast om een naam te behouden die een slechte betekenis bevat, nadat je moslim bent geworden. Zoals de Qur’an stelt: “Verdorven is een slechte naam na geloof.” (Soera al Hoejoeraat 49:11)

Het is aanbevolen om je naam te veranderen:

Als de nieuw verkregen naam geliefd is bij Allah, zoals ‘Abdullah (dienaar van Allah) en ‘Abdur-Rahmaan (dienaar van de Barmhartige), of dergelijke namen die iemands dienstbaarheid aan Allah ﷻ weergeven. Deze namen zijn aanbevolen maar staan verder los van iemands aanvaarding van islam.

 • Een nieuwe moslim mag zijn naam zonder reden veranderen, zoals om zijn niet-Arabische naam te veranderen in een Arabische naam, maar het wordt niet als een aanbevolen daad beschouwd en het heeft niets van doen met zijn aanvaarding van islam.
 • Staat de betekenis van de naam haaks op islamitische geloofsovertuiging?
  • Ja => Een naam die een dergelijke betekenis heeft moet veranderd worden.
  • Nee => Is de naam van religieus belang onder de volgelingen van andere religies?
   • Ja => De naam moet veranderd worden om vermoedens van imitatie van niet-moslims te vermijden.
   • Nee => Is het een beledigende naam of een naam die niet de goedkeuring draagt van mensen met sterke morele waarden?
    • Ja => Het is aanbevolen om de naam te veranderen naar een naam met een prettige betekenis.
    • Nee => Als de naam geen van de hierboven genoemde betekenissen bevat, dan hoeft deze niet veranderd te worden. In de vroege dagen van islam, behielden vele moslims na hun bekering zelfs hun niet-Arabische naam. Je mag je naam echter veranderen zonder speciale reden en het is aanbevolen om dit te doen wanneer de nieuwe naam geliefd is bij Allah, zoals ‘Abdur-Rahmaan (dienaar van de Meest Barmhartige).