Islam je univerzalna vera

Islam je univerzalna vera

Islam je univerzalna vera v tem, da je bil njegov Poslanec (mir in blagoslov z njim) poslan vsem ljudem na svetu, ne glede na njihovo raso, barvo, kulturo, tradicije in geografsko lokacijo. Kuran pravi: ‘Poslali smo te le kot milost vsem svetovom.’’ (Sura Al-Anbija’, 21:107)

Zato islam spoštuje vse vrste ljudskih tradicij in od novih muslimanov ne zahteva, da spremenijo svoje lastne tradicije, razen v primerih, ko le-te nasprotujejo določenim islamskim naukom. Vsako tradicijo torej, ki nasprotuje islamskim naukom, moramo spremeniti in jo zamenjati z boljšo alternativo, kajti navsezadnje Allah, Vsevedni, Najmodrejši, zapoveduje in prepoveduje, kar On hoče, in naša vera Vanj od nas zahteva, da delamo v skladu z Njegovimi zakoni.

Islam nas prav tako uči, da se tradicije muslimanov, ki niso povezane z islamom in njegovimi nauki, ne smejo razumeti kot ‘islamske’ in da jih novemu muslimanu ni potrebno ceniti ali jih opravljati, saj predstavljajo le niz dovoljenih običajev določene skupine ljudi.

Celotna Zemlja je mesto čaščenja

Islam vsako mesto na svetu razume kot primerno za čaščenje Allaha in ni posebnega mesta ali države, kamor bi se morali muslimani preseliti in ustaliti, saj je edini kriterij tukaj, možnost čaščenja Allaha v miru.

Niti jih je ne sili, da se preselijo v drugo državo, razen če jim je onemogočeno čaščenje Allaha. V tem primeru lahko odidejo v drugo državo, kjer lahko častijo Allaha v popolnem miru. Kuran pravi: ‘’O, Moji služabniki, ki verujete! Zares je Moja Zemlja prostrana, zato častite samo Mene.’’ (Sura Al-’Ankabut, 29:56)