Islam là tôn giáo của cuộc sống

Islam là tôn giáo của cuộc sống

Islam là tôn giáo cân bằng hài hòa giữa đời sống thế tục và cuộc sống ở cõi Đời Sau. Thế gian là nơi người Muslim gieo trồng những điều tốt đẹp của mọi mặt trong cuộc sống để được ban cho công đức và phần thưởng ở đời này và Đời Sau. Và sự trồng trọt này cần đến sự có mặt của đời sống một cách lạc quan và quyết tâm, và điều này được phản ánh trong những điều dưới đây:

Khai phá và cải tạo đất đai

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Ngài (Allah) cho sinh sản các ngươi từ trái đất và định cư các ngươi nơi đó} (Chương 11 – Hud, câu 61). Quả thật, Allah đã tạo hóa chúng ta và để cho chúng ta sinh sống trên trái đất, Ngài bảo chúng ta khai phá và làm phát triển nó bằng nền văn minh và kiến trúc xây dựng để phục vụ con người nhưng không nghịch lại với hệ thống giáo luật cho phép của Islam. Không những thế, Ngài còn xem việc xây dựng kiến trúc, phát triển và cải hóa đất đai là những mục đích và hành vi thờ phượng, và cũng chính vì lẽ này, Nabi e đã lưu ý rằng người Muslim nên tích cực trồng cây nếu có khả năng vì vào Ngày Phán Xét những cây trồng đó sẽ là những việc làm công đức của y. (Musnad 2712).

Hòa nhập với mọi người

Islam kêu gọi tham gia cùng với mọi người trong việc xây dựng, phát triển và cải cách nền văn minh hiện đại. Islam kêu gọi hòa nhập, quan hệ và kết nối với mọi người bằng phong thái và cung cách cư xử tốt đẹp cũng như nên giáo tiếp với họ bằng phẩm chất đạo đức ở mức cao nhất khi mà các nền văn hóa và tôn giáo có sự khác biệt; Islam cảnh báo rằng sự cô lập và giữ khoảng cách với mọi người không phải đường lối và phong cách của những người truyền giáo và cải thiện. Cũng chính vì lẽ này, Thiên Sứ của Allah e đã cho rằng người tín đồ biết hòa nhập với mọi người và kiên nhẫn chịu đựng gian truân, chịu đựng tổn hại từ phía mọi người là người tín đồ tốt đẹp hơn người tín đồ luôn giữ mình cô lập và xa cách mọi người. (Ibnu Majah: 4032)

Tôn giáo của khoa học:

Islam không phải là tôn giáo có sự mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học như các tôn giáo khác

Không phải là một sự ngẫu nhiên khi mà từ đầu tiên của Kinh Qur’an được mặc khải xuống cho Nabi r là “Hãy đọc!”, mà thực chất đây chính là điều xác nhận rằng Islam luôn ủng hộ tất cả các nguồn kiến thức mang lại lợi ích cho nhân loại. Và Islam cho rằng việc tìm kiếm con đường để tìm tòi kiến thức cũng như sự hiểu biết chính là cách và con đường tìm đến Thiên Đàng như Nabi e đã có nói: “Ai tìm đường học hỏi và nghiên cứu kiến thức, Allah sẽ giúp người đó dễ dàng tìm thấy con đường dẫn đến Thiên Đàng” (Ibnu Hibban: 84).

Islam không phải là tôn giáo gây chiến và chống đối khoa học như đã được nói trong các tôn giáo khác mà nó hoàn toàn ngược lại với những gì được nói, bởi vì nó chính là khoa học, nó ủng hộ khoa học và kêu gọi đến với khoa học nếu như kiến thức khoa học đó mang lại lợi ích cho nhân loại.

Không những thế, Islam còn xem trọng những người hiểu biết truyền dạy điều tốt và hữu ích cho người, Nabi e nói: “Quả thật, tất cả mọi tạo vật đều cầu nguyện cho người truyền dạy điều tốt đẹp cho người” (Tirmizhi: 2685).