Islamisk slakt

Islamisk slakt

Islamisk slakt innebär att slakta djur på ett sätt som är i enlighet med de villkor som islamisk lag ställer upp för slakt.

Villkor för slakt av djur i islam

Gud l har gjort den mat som Bokens folk (judar och kristna) äter tillåten för oss så länge de använder rätt slaktmetod.

  1. Den som utför slakten måste vara muslim eller tillhöra Bokens folk (dvs. vara jude eller kristen). Därutöver ska han ha nått mogen ålder och utföra slakten i avsett syfte.
  2. Det verktyg som används måste vara lämpligt för det avsedda ändamålet och vasst, som till exempel en kniv. Det är förbjudet att använda något som dödar djuret till följd av dess tyngd, döda det genom slag mot huvudet eller chocka det till döds genom till exempel elektricitet..
  3. ”Bismillāh” (i Guds namn) måste utsägas då djuret slaktas..
  4. Snittet måste kapa minst tre av följande fyra: luftstrupen, matstrupen samt de två halspulsådror som löper vid sidan av strupen.

Om dessa vilkor är uppfyllda är det slaktade djurets kött tillåtet att äta, men om ett enda villkor inte är uppfyllt är köttet inte tillåtet.