Islamitische regelgeving omtrent degenen die opzettelijk hun vasten verbreken

Islamitische regelgeving omtrent degenen die opzettelijk hun vasten verbreken

Het vasten verbreken zonder geldig excuus is een zware zonde die overduidelijk getuigt van ongehoorzaamheid aan Allah I. Daarom moeten degenen die een dergelijke zonde verrichten oprecht berouw tonen aan Allah en daarnaast hun gemiste vastendagen inhalen. Degenen die seksuele gemeenschap hebben gedurende de dag in de Ramadan dienen, naast het tonen van oprecht berouw aan Allah en het inhalen van die vastendag, boete doen door een moslimslaaf te bevrijden. Hier komt het belang vandaan dat islam hecht aan het bevrijden van mensen van de ketenen van slavernij. Als ze echter geen slaven kunnen vinden om te bevrijden, zoals vandaag de dag het geval kan zijn, dienen ze twee aaneengesloten maanden te vasten. Als ze hiertoe niet in staat zijn, dienen ze zestig arme mensen te voeden.