Islamitische regelgeving omtrent ribaa

Islamitische regelgeving omtrent ribaa

Tekstueel bewijs uit de Qur’an en de profetische overleveringen wijzen erop dat ribaa ten strengste verboden is in islam, dat het één van de grote zonden is en dat Allah aan geen enkele zondaar oorlog heeft verklaard behalve aan degenen die met ribaa handelen. Ribaa is zelfs niet alleen verboden in islam maar ook in voorgaande goddelijke religies. Dergelijke regelgeving is echter veranderd nadat er verschillende verdraaiingen waren binnengeslopen in de heilige teksten van deze religies, die vervolgens ook vele andere regelgeving wijzigden. Allah ﷻ benoemt dat Hij een groep van de Mensen van het Boek een straf oplegde “vanwege het verteren van rente door hen, ofschoon het hun was verboden.” (Soera an Nisaa’ 4:161)