Islamitische slacht

Islamitische slacht

Dit betekent dat je dieren slacht op een manier die voldoet aan de voorwaarden voor het slachten van dieren die voorgeschreven worden door islamitische wetgeving.

In islam kennen we de volgende voorwaarden voor het slachten van dieren.

  1. Degene die slacht moet moslim zijn of van de mensen van het boek (christenen en joden). Daarnaast dient hij de jaren des onderscheids bereikt te hebben en dient hij deze handeling te verrichten vanwege de oorspronkelijke bedoeling.
  2. Het werktuig dat gebruikt wordt voor het slachten van het dier, zoals een mes, dient scherp te zijn en geschikt voor het bedoelde gebruik. Het is verboden om iets te gebruiken dat het dier doodt met zijn gewicht, of om het dier te doden door het op het hoofd te slaan, of door het een schok toe te dienen, of door het bijvoorbeeld te stunnen (een elektrische stroom door de hersenen of het hart te laten gaan en het dier zo buiten bewustzijn te doen geraken).
  3. De naam van Allah dient uitgesproken te worden door bismillaah te zeggen (in de naam van Allah) ten tijde van het slachten van het dier.
  4. De halssnede moet tenminste drie van de volgende zaken doorsnijden: de luchtpijp, de slokdarm en de twee bloedvaten aan beide zijden van de keel.

Als aan deze voorwaarden is voldaan is het vlees van het geslachte dier toegestaan. Echter, wanneer aan slechts één van deze voorwaarden niet is voldaan, is het vlees niet toegestaan.